Doe mee aan de Regionale werksessies Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Werkplaats COMO (Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang) organiseert in juni een drietal werksessies over maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Het doel is een bijdrage te formuleren ten behoeve van de ‘Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ van het Ministerie van VWS.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die persoonlijk ervaring heeft met de maatschappelijke opvang of met beschermd wonen. Ook voor direct betrokkenen zoals cliëntvertegenwoordigers en -belangenbehartigers.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: het voorkomen van huisuitzettingen, straatadvocatuur en onafhankelijke cliëntondersteuning.

We geven praktische handvatten mee hoe je in en met jouw regio aan de slag kunt met deze thema’s.

Voor meer informatie en aanmelding, zie de website van Werkplaats COMO.

Verslag van de meedenkbijeenkomst Naar Nul Huisuitzettingen

Zo’n zestig mensen vonden op vrijdag 29 maart hun weg naar De Buurtzaak in Amsterdam, om mee te denken over een manier om huisuitzettingen wegens schulden terug te dringen tot nul. Dat leidde tot veel ideeën en suggesties, maar de uitvoering blijft weerbarstig.

Lees het hele verslag.

Eropaf! biedt opleidingen in het sociale domein

Eropaf! biedt in 2019 opleidingen en trainingen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen die direct of indirect te maken hebben met ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

  • Maatschappelijke Bewindvoering
  • Morele Oordeelsvorming
  • Motiverende Gesprekstechnieken
  • Vroegtijdige signalering voor Sociale Wijkteams
  • Voorkomen Huisuitzettingen
  • Huurrecht in de Praktijk
  • Omgang met Woonoverlast

Voor meer info en aanmelding, kijk verder bij: Eropaf Opleidingen

Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen - Nieuwe Editie!

De Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen is nu ook te downloaden!

Komend najaar organiseert Eropaf! een bijeenkomst rond het thema huisuitzettingen. 

Stuur een mailtje als u hierover op de hoogte gehouden wilt worden. 
(We gebruiken uw mailadres alleen voor dit doel).

 

Wilt u de Eropaf! Nieuwsbrief ontvangen? Klik op onderstaande button.

Eropaf! Ondersteuning helpt!

Ondersteuning nodig bij de afhandeling van uw financiën?

Komt u er niet meer uit?

Neem contact op met een bewindvoerder van Eropaf! Kijk voor meer informatie op: Eropaf! Ondersteuning. Helpt (weer) grip te krijgen op je financiën. 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017