Eropaf biedt opleidingen in het sociale domein

Eropaf! biedt opleidingen en trainingen voor mensen die direct of indirect te maken hebben met ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

DEFINITIEVE DATA:

  • 13 november: Morele Oordeelsvorming
  • 31 januari: Motiverende Gesprekstechnieken
  • 14 februari: Aanpak Voorkomen Huisuitzetting (1)
  • 14 maart: Workshop Vroegsignalering Sociale Wijkteams
  • 21 maart: Aanpak Voorkomen Huisuitzetting (2)
  • 25 maart: Workshop Maatschappelijke Bewindvoering

Voor meer info en aanmelding: kijk verder onder ‘Wat we doen’ – Opleiden en Trainen

Protest tegen Manifest Passend Wonen

Een groot aantal organisaties op het gebied van wonen en huren maakten begin oktober bezwaar tegen het Manifest Passend Wonen. Dit manifest werd afgelopen zomer door 23 corporaties aanboden aan minister Ollongren.

Het Plan Passend Wonen houdt in: een verdere flexibilisering van huurcontracten en aantasting van de woonzekerheid, het einde van de huurprijsbescherming en een grove aantasting van de privacy van huurders.

Volgens de huurdersorganisaties is het Plan Passend Wonen slecht onderbouwd en staat het vol aannames en betwistbare cijfers. Bovendien wordt nergens aangetoond dat dit een oplossing is voor de woningnood.

Meer informatie is te vinden op de website van de Bond Precaire Woonvormen.

Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen - Nieuwe Editie!

De Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen is nu ook te downloaden!

Komend najaar organiseert Eropaf! een bijeenkomst rond het thema huisuitzettingen. 

Stuur een mailtje als u hierover op de hoogte gehouden wilt worden. 
(We gebruiken uw mailadres alleen voor dit doel).

 

‘Als iemand verzuipt, dan trek je hem uit de sloot’

Lees het verslag van de boekpresentatie van de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen in Amersfoort.

Wilt u de Eropaf! Nieuwsbrief ontvangen? Klik op onderstaande button.

Erkenning voor woonwagenbewoners in Arnhem

Het Huurdershuis, samenwerkingspartner van Eropaf!, heeft in Arnhem in 2017 een woonwensenonderzoek uitgevoerd onder woonwagenbewoners. Dit in opdracht van gemeente Arnhem en woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd in februari 2018. Het vormt het resultaat van een mooi stukje bewonersparticipatie waar Het Huurdershuis steeds nauw betrokken bij is geweest.

Lees hier verder.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017