Eropaf! onderzoekt effectiviteit van nieuwe methodiek armoedebestrijding

Foto: jpmm (Flickr Creative Commons)

Eropaf! is betrokken bij onderzoek naar de effectiviteit van het Amsterdamse project ‘Van Overleven Naar Leven’. Daarin krijgen gezinnen met velerlei problemen intensieve begeleiding, terwijl ze toch hun autonomie kunnen behouden.

Lees verder

Verslag Werksessie Werkplaats COMO over beschermd wonen en maatschappelijke opvang

In juni werden twee werksessies georganiseerd door Werkplaats COMO om concrete bijdragen te leveren voor de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. De Meerjarenagenda  heeft als doel om verbeteringen te realiseren voor cliënten van Opvang en Beschermd Wonen. 

Catelijne Akkermans van Eropaf! was uitgenodigd om te vertellen over de aanpak van het voorkomen van huisuitzettingen. Haar ‘tips & tricks’ zijn te lezen in het uitgebreide verslag op deze site.

Lees het verslag

Verslag van de meedenkbijeenkomst Naar Nul Huisuitzettingen

Zo’n zestig mensen vonden op vrijdag 29 maart hun weg naar De Buurtzaak in Amsterdam, om mee te denken over een manier om huisuitzettingen wegens schulden terug te dringen tot nul. Dat leidde tot veel ideeën en suggesties, maar de uitvoering blijft weerbarstig.

Lees het hele verslag.

Eropaf! biedt opleidingen in het sociale domein

Eropaf! biedt in 2019 opleidingen en trainingen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen die direct of indirect te maken hebben met ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

  • Maatschappelijke Bewindvoering
  • Morele Oordeelsvorming
  • Motiverende Gesprekstechnieken
  • Vroegtijdige signalering voor Sociale Wijkteams
  • Voorkomen Huisuitzettingen
  • Huurrecht in de Praktijk
  • Omgang met Woonoverlast

Voor meer info en aanmelding, kijk verder bij: Eropaf Opleidingen

Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen - Nieuwe Editie!

De Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen is nu ook te downloaden!

Komend najaar organiseert Eropaf! een bijeenkomst rond het thema huisuitzettingen. 

Stuur een mailtje als u hierover op de hoogte gehouden wilt worden. 
(We gebruiken uw mailadres alleen voor dit doel).

 

Wilt u de Eropaf! Nieuwsbrief ontvangen? Klik op onderstaande button.

Eropaf! Ondersteuning helpt!

Ondersteuning nodig bij de afhandeling van uw financiën?

Komt u er niet meer uit?

Neem contact op met een bewindvoerder van Eropaf! Kijk voor meer informatie op: Eropaf! Ondersteuning. Helpt (weer) grip te krijgen op je financiën. 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017