Handreiking Wonen met begeleiding

De handreiking Wonen met begeleiding helpt woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten bij het toepassen van scheiden van wonen en zorg. Dit sluit aan bij de politieke en maatschappelijke beweging naar het zo regulier mogelijk wonen. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid en het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen gaan uit van het principe van scheiden van […]

Lees verder


Clyde Gerad: ‘Het is niet zo dat we allemaal het zelfde probleem hebben. Maar we hebben wel een probleem.’

Clyde is enthousiast over Eropaf! Ondersteuning. Zijn financiën worden nu afgehandeld en hij krijgt iedere week een bedrag om van te leven. Hierdoor heeft hij meer balans in zijn leven en zijn gebruik blijft beter onder controle. ‘Ik heb een bepaalde rust voor mezelf opgekweekt.’ ‘Ik zat eerst bij een organisatie, ik zal de naam […]

Lees verder


Lene Grooten: ‘Als ervaringsdeskundigheid een afvinkhokje wordt, dan werkt het niet’

Lene Grooten zat tot 2022 in de Amsterdamse gemeenteraad (GroenLinks). Gaandeweg werd haar missie om ervaringsdeskundigheid op de (sociale) kaart te zetten. Begin 2019 werd haar initiatiefvoorstel HUP Ervaringsdeskundigen aangenomen. Dit voorstel beoogt een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering in de zorg en sociaal beleid. ‘Ik was gedurende twee periodes raadslid: vier […]

Lees verder


Bewindvoering bij Eropaf! doorgelicht

Eerder meldden we al dat onderzoeker Ans Oudejans de praktijk van bewindvoering bij Eropaf! Ondersteuning doorgelicht heeft. Nu kunt u het onderzoek ‘Bewindvoering bij Eropaf! – Betrokken bewind door een professionele vriend’ zelf lezen. Hieronder vindt u een (bewerkte versie van) de conclusie van het onderzoeksrapport: Alle klanten zijn bij Eropaf! Ondersteuning welkom. Mensen die […]

Lees verder


Schuldeisers: sociaal incasseren heeft de toekomst

De incassowereld ontwikkelt zich langzaam maar zeker in een meer sociale richting. Weg van de keiharde aanpak, hoewel ook de term social greenwashing soms valt. Catelijne Akkermans en Marc Räkers over deze beginnende cultuuromslag. De Schuldeiserscoalitie, een samenwerkingsverband van enige tientallen schuldeisers, publiceerde een paar jaar geleden haar Ethisch manifest. ‘Wij hebben respect voor onze […]

Lees verder


In memoriam Edo Paardekooper Overman: ‘Je bent niet zomaar ervaringsdeskundige’

Vandaag, 12 december 2022, werd bekend dat Edo Paardekooper Overman overleden is. Edo heeft zich lange tijd intensief bemoeid met beleid rond dak- en thuisloosheid en psychiatrie. Hij maakte deel uit van diverse overlegorganen en hij was penningmeester van het bestuur van Werkplaats COMO (Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang). Hij wist zelf donders goed hoe het […]

Lees verder