Onze visie

Stichting Eropaf! streeft naar innovatie in het sociale domein. We zoeken daarbij stelselmatig naar de verbinding tussen de professionele systeemwereld en de leefwereld van de betrokkenen. 

In 2007, bij de oprichting van Eropaf!, had de kreet ‘eropaf gaan’ weinig meer betekenis dan een activistische aansporing. Later is het begrip Eropaf! steeds meer in verband gebracht met een nieuw soort sociale professionals. Professionals die zich niet laten bepalen door bureaucratische systemen, die de leefwereld van burgers als startpunt nemen voor hun interventies en zich laten leiden door de eigen kracht van mensen en van de netwerken waarbinnen mensen hun levens vormgeven.

De oprichters van de stichting Eropaf! hadden een organisatie voor ogen die een kanteling op gang zou brengen in het handelen van de professionele hulp- en dienstverleners. Die boodschap viel in vruchtbare aarde: Eropaf! werd een begrip waarin zowel een bepaalde onvrede als de behoefte aan verandering samenkwamen. Eropaf! werd het logo van een nieuwe vorm van denken en organiseren.

Wat is Eropaf!?

Eropaf! stelt vanzelfsprekendheden in het sociaal werk ter discussie, over de wijze waarop organisaties en systemen met mensen omgaan. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en aangesproken moet worden op wat hij/zij kan.

Eropaf! is een ideeënfabriek, die levendige discussies over het sociaal werk in gang zet. Het is een organisatie die mensen, die het anders willen doen, met elkaar verbindt en die van daaruit als een veel gevraagde gesprekspartner fungeert voor bestuurders.