Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen Editie 2018

In 2013 publiceerde Eropaf! de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. Dit boekje is inmiddels uitverkocht en er is sindsdien veel gebeurd. Het werd tijd voor een herziene editie, waarin we de ontwikkelingen, recente kennis en inzichten en vernieuwende praktijken anno 2018 belichten.

In deze editie van de Handreiking besteden we, in samenwerking met het fonds Kinderhulp, extra aandacht aan de situatie van gezinnen. Voor kinderen kan een uitzetting ontwrichtende gevolgen hebben. Ook de sociaal-maatschappelijke schade van een ontruiming is hoog.
We bundelden inzichten en vernieuwende praktijken rondom preventie en interventie in elk van die fases. We lieten zien dat in elke fase ontruiming kan worden voorkomen.

Onze blik richt zich voornamelijk op huurachterstanden en huisuitzettingen, maar we bestrijken een veel breder terrein. Bij huurachterstand gaat het over geld, maar evengoed over gedrag. Het gaat over preventie en vroegsignalering maar ook over tweede-kans beleid. Over schuldhulpverlening en over zelf je schulden regelen. Over bewindvoering, incassopraktijken en het werk van deurwaarders.

Marc Räkers gaat in op het heilloos ontruimen wegens wietkweek of AIRBNB-verhuur. De Federatie Opvang neemt stelling in als het gaat om het voorkomen van huisuitzettingen en dakloosheid.

Met bijdragen van Jan Siebols, ambassadeur ‘vroegsignaleren schulden’; Roeland van Geuns, lector Armoede-interventies aan de Hogeschool van Amsterdam; gerechtsdeurwaarder Jeroen Boudewijn;

Deze Handreiking heeft voornamelijk betrekking op huurders van woningcorporaties, maar is ook bruikbaar voor huurders en verhuurders buiten de sociale huursector of mensen met een koopwoning.

Deze Handreiking biedt geen blauwdruk van hoe het moet, maar geeft voorbeelden van hoe het kan. Eropaf! wil hiermee een bijdrage leveren aan een duurzame afname van het aantal huisuitzettingen vanwege schulden. We willen de route naar dakloosheid door huisuitzetting blokkeren. We hopen zo een bijdrage te leveren aan de verbetering van de positie van bewoners in kwetsbare omstandigheden. Want wonen is een mensenrecht.

Download hem hier: de nieuwe Eropaf Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen Editie 2018.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *