Bewindvoering bij Eropaf! doorgelicht

Eerder meldden we al dat onderzoeker Ans Oudejans de praktijk van bewindvoering bij Eropaf! Ondersteuning doorgelicht heeft. Nu kunt u het onderzoek ‘Bewindvoering bij Eropaf! – Betrokken bewind door een professionele vriend’ zelf lezen.

Hieronder vindt u een (bewerkte versie van) de conclusie van het onderzoeksrapport:

Alle klanten zijn bij Eropaf! Ondersteuning welkom. Mensen die op het eerste gezicht misschien minder gemotiveerd lijken, worden niet bij voorbaat uitgesloten.

De bewindvoerders leiden klanten met problematische schulden snel toe naar de schuldhulpverlening voor een minnelijke regeling of naar een de WSNP. Zelfredzaamheid wordt bij klanten meestal gestimuleerd. Het is wel zoeken naar balans, want als bewindvoerder neem je alle financiële zaken over en ben je ook verantwoordelijk daarvoor. Bovendien hebben niet alle klanten het vermogen om zaken weer zelf te regelen.

In de praktijk komt betrokkenheid met de klant steeds weer naar voren. Er is begrip voor de problemen waarmee hun klanten te maken hebben. De bewindvoerders bij Eropaf! doen meer dan volgens de regels van ze wordt vereist. Ze steken tijd en energie in het (her)winnen van vertrouwen en werk dat niet strikt tot dat van de bewindvoerder hoort, wordt wel gedaan.

Ze stellen wel hun grenzen en dat vindt niet iedereen makkelijk. Het gebeurt zelden, maar soms leidt dat ertoe dat een bewindvoerder niet verder wil met een klant. Net zoals het een enkele keer niet lukt om het vertrouwen te winnen of te behouden, waardoor de klant weggaat.

Het aankaarten van systeemfouten kan beter. Het is vooralsnog in de praktijk lastig om maatschappelijke misstanden op de kaart te zetten of daar oplossingen voor aan te dragen. De tijd ontbreekt en zaken worden binnen Eropaf! niet altijd opgepakt.

Kortom: het bewind bij Eropaf! is sociaal en wordt uitgevoerd door professionals die hun klanten zo goed mogelijk in hun waarde laten. Als het om de financiële zaken gaat, functioneert de bewindvoerder met succes als beschermende buffer tussen het systeem en de klant.

Ans Oudejans: ‘Bewindvoering bij Eropaf! – Betrokken bewind door een professionele vriend’, december 2022