Bestaanszekerheid is broodnodig – Oproep aan politiek van Landelijke Armoedecoalitie

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doet de Landelijke Armoedecoalitie een oproep aan politieke partijen om bestaanszekerheid van mensen te vergroten. Jan van Leijenhorst, voorzitter van de Landelijke Armoedecoalitie: “Eén miljoen mensen in Nederland komt nauwelijks rond. Dit, omdat hun inkomen te laag is om de vaste lasten van te betalen en mee te kunnen doen.” De oproep ‘Bestaanszekerheid is broodnodig’ wordt gelanceerd op 10 maart tijdens het verkiezingsdebat van de Landelijke Cliëntenraad.

De Landelijke Armoedecoalitie, een netwerk van landelijke organisaties die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken, doet zes voorstellen die eraan bijdragen dat de bestaanszekerheid van mensen de komende kabinetsperiode wordt vergroot.

Dat is hard nodig want met de coronapandemie neemt het aantal mensen in armoede alleen maar toe. Vooral mensen met flexibele banen zijn in de knel gekomen, zoals ZZP’ers, mensen in de horeca, mensen met kleine of 0-uren contracten en mensen met een (arbeids)beperking. Ook veel jongeren zijn hun baan kwijtgeraakt en ontvangen een uitkering die niet toereikend is voor de vaste lasten. Dakloze mensen en mensen met een onzekere ‘status’, worden eveneens getroffen: het aantal ‘gratis eet- en drinkplekken’ is sterk afgenomen.

Oproep

Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie de politiek op nú het verschil te maken en (financiële) bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren. Dat kan door in het volgende Kabinet in te zetten op:

  • Een toereikend inkomen voor alle inwoners van Nederland;
  • Geen onnodige verhoging van schulden;
  • Een eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen;
  • Ruimte voor overheden om te komen tot échte oplossingen voor problematische schulden;
  • Vermindering van woon- en energielasten voor minima;
  • Een integrale aanpak van armoede en schulden, preventie en empowerment.

Download de oproep.

Download de achterliggende adviezen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *