Intern onderzoek over bewindvoering bij Eropaf!

Sinds 2015 biedt Eropaf! bewindvoering aan aan mensen met financiële problemen. Eropaf! wilde een andere aanpak van het bewind, door meer aan te sluiten bij de klant en de klant waar mogelijk zelf regie te geven. Nu, in 2022, zijn er zeven bewindvoerders en een ondersteuner bij Eropaf! Ondersteuning.

Onderzoeker Ans Oudejans heeft onlangs een intern onderzoek uitgevoerd naar de bewindvoering bij Eropaf! Ondersteuning, om een beeld te krijgen van bewind vanuit een sociale invalshoek. Het rapport is bedoeld voor intern gebruik, maar we willen er toch heel in het kort iets over te zeggen.   

Alle klanten welkom

In tegenstelling tot reguliere bewindvoering zijn bij Eropaf! Ondersteuning alle klanten welkom. Mensen met bijvoorbeeld een verslaving, mensen zonder een eigen adres of mensen die uit detentie komen of die al één of twee bewindvoerders hebben gehad, worden bij Eropaf! niet op voorhand uitgesloten. Ook mensen met problematische schulden kunnen bij Eropaf! bewindvoering terecht.  

De aanpak van de schulden een hoge prioriteit voor de bewindvoerders. Hoe eerder bij een klant een regeling met de schuldeisers wordt getroffen, hoe beter voor de klant, vinden zij.

Er wordt gestreefd naar transparantie. Alle klanten kunnen in principe alles inzien en weten wat de bewindvoerder doet. Er wordt niet over ze, maar met ze gesproken.

Lastige spagaat

De bewindvoerders gaan te werk vanuit vertrouwen. Ze doen hun best om zich te verplaatsen in de situatie van de ander. Dat geeft soms een lastige spagaat. Want soms moet de bewindvoerder ‘nee’ zeggen, omdat er geen geld is. De bewindvoerders zien deze grenzen en dat geeft blijk van die professionaliteit. Er is dan tegelijk afstand en nabijheid.

Als het nodig is doet de bewindvoerder meer dan wat wettelijk wordt verwacht. In het rapport staan allerlei voorbeelden van deze extra inzet: iemand wordt geleerd een band te plakken, ontruimingen worden voorkomen, er is een programmeerbare thermostaat geïnstalleerd en ingesteld om energie te besparen, er wordt aangedrongen op isolatie van de woning, en er worden fondsen aangesproken voor extra financiële uitgaven die soms nodig zijn.

Zelfredzaamheid lastig te realiseren

Zelfredzaamheid is een mooi ideaal, maar in de praktijk is het lastig te realiseren. De bewindvoerders van Eropaf! besteden wel aandacht aan zelfredzaamheid, maar niet altijd evenveel en soms ook alleen als de klant erom vraagt. Bij klanten van wie ze verwachten dat ze op termijn de zaken weer zelf gaan regelen, is er wel meer aandacht voor.

De bewindvoerders van Eropaf! komen regelmatig situaties tegen die het lastig maken om de financiële belangen van hun klanten goed te behartigen. De bewindvoerders hebben het helaas vaak zelf te druk om dit soort zaken op te pakken. Dat is jammer.

‘Buiten hun boekje’

Bij de oprichting van Eropaf! Ondersteuning was het streven om meer aansluiting te zoeken bij de klant. Meer dan gangbare bewindvoerders. Het rapport van Oudejans concludeert dat ze daarin meer dan geslaagd zijn. De bewindvoerders gaan regelmatig ‘buiten hun boekje’ door meer te doen voor hun klanten dan volgens de regelgeving van ze wordt gevraagd.

Het bewind bij Eropaf! is sociaal en wordt uitgevoerd door professionals die hun klanten zo goed mogelijk in hun waarde laten. Als het om de financiële zaken gaat vormt de bewindvoerder een buffer tussen het systeem en de klant. Dat is wat je van ‘een professionele vriend’ mag verwachten. In die zin strekt de praktijk van Eropaf! Ondersteuning tot voorbeeld.

Het rapport van Ans Oudejans is bestemd voor intern gebruik