Gezamenlijk Statement Aanpak Dakloosheid 2023-2030

Momenteel wordt op beleidsniveau een nieuwe aanpak van dakloosheid ontwikkeld. Op 5 december wordt dat plan naar de Tweede Kamer gestuurd. Het conceptplan is inmiddels de ambtelijke lijn ingegaan en politici zullen hierover standpunten gaan innemen.

Daarom hebben diverse organisaties, waaronder Eropaf!, een statement opgesteld.

Het statement is in feite een roep om een humane huisvestingsstrategie. Het is niet ingewikkeld, maar de wil moet er zijn. Hiertoe kan de Housing First aanpak dienen als lichtend voorbeeld. Daarom is de roep: ontwikkel een brede huisvestingsstrategie, in samenwerking met lokale overheden, zorgorganisaties en woningcorporaties. 

Daarbij is stap één: investeer in kennis en onderzoek. En stap twee: zorg voor voldoende betaalbare huisvesting. 

Daarbij is het individuele welzijn natuurlijk ook van belang. Daarom is het zaak om armoede terug te dringen, behoorlijke gezondheidszorg te garanderen en te zorgen voor voldoende rechtsbescherming van kwetsbare burgers. 

Nogmaals: het is niet ingewikkeld, als de wil er maar is.