Cijfers huisuitzettingen onder de loep

Op het eerste gezicht lijkt het goed nieuws dat er in 2020 veel minder ontruimingen waren dan in 2018. Maar bij nader inzien hebben verhuurders nog steeds weinig oog voor huurachterstanden door schulden. Catelijne Akkermans van Eropaf! pleit voor een betere aanpak.

Opnieuw fors minder huisuitzettingen bij de woningcorporaties, liet de vereniging van woningcorporaties Aedes in juni weten: van 3.000 in 2018 naar 1.720 in 2020. Het aantal vonnissen daalde van ongeveer 12.000 in 2018 naar 7.000 in 2020. Deze daling komt, aldus Aedes, omdat steeds meer corporaties aandacht besteden aan het vroegtijdig signaleren van schuldenproblemen.

In 2020 waren er volgens de Koninklijke Bond voor Gerechtsdeurwaarders in totaal 3.100 geeffectueerde ontruimingen wegens huurachterstand, zowel dus in corporatieland als particulier/overig. Dat betekent dat er ruwweg bijna 1400 huishoudens werden ontruimd door hun particuliere verhuurder. De particuliere sector is hard op weg de corporaties in te halen…

Mooi, die daling. Toch?

Onderonsje corporaties

In 2020 is er een Gentlemen’s agreement gesloten tussen onder andere woonpartijen en de Minister van Milieu en Wonen om geen huisuitzettingen wegens huurachterstand meer te doen. Hier pleit Eropaf! al jaren voor. Maar helaas telt dit onderonsje alleen voor huurders die door Corona in de betalingsproblemen zijn gekomen.

Bij ons weten hebben corporaties zich best goed aan deze afspraak gehouden. Ze hebben veel gedaan om deze groep huurders te ondersteunen – zoals het bevriezen of kwijtschelden van de achterstand, tijdelijke huurverlaging of uitstellen van geplande huurverhoging. Dat moet dan wel betekenen dat het gros van de wel ontruimde huishoudens vóór Corona ook al betalingsproblemen had. Voor deze huurders die door andere redenen in de problemen bent gekomen: pech dan (of eigen schuld?).

Best veel ontruimingen

Als je zegt tijdens Corona niet te ontruimen, is een aantal van ruim 1700 huishoudens nog best hoog. En o ja, Aedes rekent (wat zij noemen) vrijwillig vertrek of vertrek onbekend na vonnis in deze cijfers niet mee. Dat zijn vaak ook gedwongen uitzettingen, waarbij huurders zelf vertrekken zonder het op ontruiming aan te laten komen. Dus het zijn er vast meer dan die 1700. Het zou mooi zijn als we ook voor deze huishoudens alles uit de kast hadden getrokken om uitzetting te voorkomen.

De cijfers dalen en er wordt, zeker sinds dit per januari jl. een wettelijke verplichting is voor gemeenten, meer ingezet op vroegsignalering. Het grootste probleem is echter dat we nu geen sluitende aanpak hebben – er vallen altijd nog huurders met problemen door de mazen van de (schuld)hulpverlening.

Huurders niet loslaten na uitspraak

Om niet af te sluiten met nog meer klachten en kritische noten: de laatste tijd komt er wel steeds meer aandacht voor een betere aanpak. Zo werkt Eropaf! samen met Movisie een sluitend model uit, waarbij ook huurders bij wie er al een vonnis ligt, niet worden losgelaten. Daarover zullen we in het najaar publiceren. We roepen verhuurders op ons te vertellen over hun goede ervaringen en succesvolle praktijken, en zijn vooral benieuwd naar de verhalen van particuliere verhuurders. We horen het graag: info@eropaf.nl.

Catelijne Akkermans is onderzoeker bij Eropaf!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *