Kritisch geweten

Marc Räkers aan het woord

Stichting Eropaf! wil een versnelling tot stand brengen van de kennisuitwisseling tussen theorie en praktijk. Wij dragen bij aan de vernieuwing in het sociale domein. Dat doen we met de voeten in de spreekwoordelijke modder.

Met ons Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, met onze publicaties, opleidingen, congressen en inspiratiebijeenkomsten.

Ervaringswerkers en zelfstandige professionals werken met elkaar samen aan het uitvoeren, ontwikkelen, onderzoeken en publiceren van vernieuwingen in het sociaal domein. 

Bij Eropaf! Ondersteuning zetten onze beschermingsbewindvoerders zich in voor mensen met geldproblemen.

Daarnaast zijn we actief met onderzoeksprojecten en eigen publicaties.

Bovendien ontwikkelen we coachingstrajectentrainingen, workshopsregionale netwerkbijeenkomsten en grote Nationale Laboratoria.

Bestuur, certificering en ANBI-status

Het bestuur van Eropaf! bestaat uit:
Jeroen Rous (regiomanager Woonstichting De Key), voorzitter
Petra Koomen, penningmeester
Christophe Geuskens, programmamanager van Schouders Eronder
Nathalie Boerebach (directeur SUNN)

Beloningsbeleid: geen beloning, alleen onkosten.

* De jaarcijfers over 2020 zijn hier in te zien.

De stichting Eropaf! is houder en hoeder van het Eropaf!-gedachtegoed en ziet toe op borging hiervan bij de organisaties met wie zij een licentie-overeenkomst is aangegaan.

De stichting Eropaf! heeft sinds november 2013 de ANBI-status. De Belastingdienst omschrijft ANBI als volgt: ‘Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.’
Bron: Wat is een ANBI?