Handreiking Wonen met begeleiding

De handreiking Wonen met begeleiding helpt woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten bij het toepassen van scheiden van wonen en zorg. Dit sluit aan bij de politieke en maatschappelijke beweging naar het zo regulier mogelijk wonen. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid en het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen gaan uit van het principe van scheiden van […]

Lees verder