Aan het werk in de geest van Pier de Boer – Van sociale werkplaats naar sociale coöperatie

Honderd jaar geleden liep de Amsterdamse nazorgambtenaar Pier de Boer de zolen onder zijn schoenen stuk om zijn jongens aan het werk te krijgen. Hij richtte voor hen de eerste sociale werkplaats op. Tegenwoordig doen sociale coöperaties hetzelfde, zij het minder bevoogdend en een stuk moderner. De in 1884 geboren grondlegger van de hedendaagse sociale […]

Lees verder


Eropaf! Ondersteuning zoekt bewindvoerders

Wij zoeken bewindvoerders die hart hebben voor mensen in een kwetsbare positie, die het vak van bewindvoering in de vingers hebben of het zich eigen kunnen maken. Eropaf! Ondersteuning is een organisatie die werkt vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en aangesproken kan worden op talenten. Eropaf! bewindvoerders zijn uitgesproken maatschappelijke bewindvoerders. Je gaat werken […]

Lees verder


Handreiking Wonen met begeleiding

De handreiking Wonen met begeleiding helpt woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten bij het toepassen van scheiden van wonen en zorg. Dit sluit aan bij de politieke en maatschappelijke beweging naar het zo regulier mogelijk wonen. Het Nationaal Actieplan Dakloosheid en het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen gaan uit van het principe van scheiden van […]

Lees verder


Clyde Gerad: ‘Het is niet zo dat we allemaal het zelfde probleem hebben. Maar we hebben wel een probleem.’

Clyde is enthousiast over Eropaf! Ondersteuning. Zijn financiën worden nu afgehandeld en hij krijgt iedere week een bedrag om van te leven. Hierdoor heeft hij meer balans in zijn leven en zijn gebruik blijft beter onder controle. ‘Ik heb een bepaalde rust voor mezelf opgekweekt.’ ‘Ik zat eerst bij een organisatie, ik zal de naam […]

Lees verder


Lene Grooten: ‘Als ervaringsdeskundigheid een afvinkhokje wordt, dan werkt het niet’

Lene Grooten zat tot 2022 in de Amsterdamse gemeenteraad (GroenLinks). Gaandeweg werd haar missie om ervaringsdeskundigheid op de (sociale) kaart te zetten. Begin 2019 werd haar initiatiefvoorstel HUP Ervaringsdeskundigen aangenomen. Dit voorstel beoogt een grotere inbreng van ervaringsdeskundigen in beleid en uitvoering in de zorg en sociaal beleid. ‘Ik was gedurende twee periodes raadslid: vier […]

Lees verder


Bewindvoering bij Eropaf! doorgelicht

Eerder meldden we al dat onderzoeker Ans Oudejans de praktijk van bewindvoering bij Eropaf! Ondersteuning doorgelicht heeft. Nu kunt u het onderzoek ‘Bewindvoering bij Eropaf! – Betrokken bewind door een professionele vriend’ zelf lezen. Hieronder vindt u een (bewerkte versie van) de conclusie van het onderzoeksrapport: Alle klanten zijn bij Eropaf! Ondersteuning welkom. Mensen die […]

Lees verder