Reinier Nieuwenhuis

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in de samenleving.

De afgelopen 5 jaar heb ik voornamelijk gewerkt aan het verbeteren van de positie van mensen die in armoede leven.

Momenteel werk ik onder meer voor de Coöperatieve Opleiding voor Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale Uitsluiting (Coeva) in Amsterdam. Daarnaast coach ik vrijwilligers van een buurthuis in Amsterdam Oost. Ook ben ik bestuurslid van Buurthuis de Archipel in Amsterdam Oost.

Ik ben 63 jaar oud en ik heb Politieke Wetenschappen gestudeerd. Na mijn studie ben ik al snel de wereld van reïntegratietrajecten en activering in gegaan in de Amsterdamse Bijlmermeer, vanwege mijn behoefte aan maatschappelijke relevantie in mijn werk. Ik was verantwoordelijk voor de opzet van een dienstencentrum waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring konden opdoen.

Later heb ik in Almere bij het arbeidsbureau gewerkt en heb ik aan de wieg gestaan van het Centrum voor Werk en Inkomen.

Reinier Nieuwenhuis, 06 – 83250116Linkedin