Werken aan vernieuwing

Stichting Eropaf! wil een versnelling van de uitwisseling tussen theorie en praktijk realiseren tussen alle denkbare partijen over innovatie in het sociale domein. Bij de coöperatie Eropaf! & Co werken zelfstandige professionals met elkaar samen aan de vernieuwingen in de praktijk.

We zoeken stelselmatig naar de verbinding tussen de professionele systeemwereld en de leefwereld van betrokkenen. Daarbij is de stichting Eropaf! de hoeder van het gedachtegoed en werken de professionals van de coöperatie Eropaf! & Co aan de praktische uitvoering.

Stichting Eropaf!

In 2007, bij de oprichting van Eropaf!, had de kreet ‘eropaf gaan’ weinig meer betekenis dan een activistische aansporing. In de afgelopen tien jaar is het begrip bijna steeds meer in verband gebracht met een nieuw soort sociale professionals. Professionals die zich niet laten bepalen door bureaucratische systemen, die de leefwereld van burgers als startpunt nemen voor hun interventies en zich laten leiden door de eigen kracht van mensen en van de netwerken waarin mensen hun levens vormgeven.

Eropaf is zelfs één van de acht bakens geworden van het Welzijn Nieuwe Stijl-programma. Dat is veel meer dan de oprichters van de stichting Eropaf! hadden durven hopen toen ze in 2006 bijeen kwamen. Ze wilden een organisatie vormen die een kanteling in het handelen van de professionele hulp- en dienstverleners op gang zou gaan brengen. De boodschap viel in vruchtbare bodem: Eropaf! werd een begrip waarin zowel een bepaalde onvrede als de behoefte aan verandering samen kwamen. Eropaf! werd het logo van een nieuwe vorm van denken en organiseren.

Samen werken aan vernieuwing

In 2014 hebben we bewust gekozen voor een coöperatieve bedrijfsvorm, als de uitvoeringsorganisatie van Eropaf. Een coöperatie is immers een onderneming die wordt bestuurd door de leden. De leden zijn eigenaar en bepalen het beleid. Deze manier van sociaal ondernemerschap past uitstekend bij onze idealistische doelen en maatschappelijke betrokkenheid.

Coöperaties zijn een alternatief voor schaalvergroting, logge bedrijfsvoering, verzakelijking en andere negatieve gevolgen van de huidige, kapitalistische economie. Deze samenwerkingsvorm past tegelijk prima bij de hedendaagse kennis georiënteerde diensteneconomie, waar flexibiliteit, innovatie en mensen centraal staan.

Uiteenlopende disciplines

Anders dan bij veel andere coöperaties waar vakgenoten zich verenigen, zijn bij Eropaf! & Co professionals van uiteenlopende disciplines verenigd. De ambitie om innovaties in het sociale domein te bewerkstelligen is de bindende factor. In Eropaf! & Co smelten de individuele kwaliteiten van de leden samen tot een sterker geheel. 

Eropaf! & Co voert werkzaamheden uit op het terrein van de wisselwerking tussen de leefwereld van burgers (in meer of minder kwetsbare omstandigheden) en de systeemwereld. Opdrachten die de coöperatie aanneemt en uitvoert kunnen zich direct richten op het versterken van de eigen regie, maar ook op het anders inrichten  van de systeemwereld.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017