Eropaf! Bewindvoerders

Onze beschermingsbewindvoerders gaan te werk vanuit de Eropaf!-gedachte. Kernbegrippen hierbij zijn:

  • zorgen dat de cliënt (en diens omgeving) zoveel mogelijk de regie behoudt
  • actief zoeken naar manieren om het bewind zo kort mogelijk te laten duren

Uiteraard is ook het creëren van financiële en administratieve rust en stabiliteit van groot belang. We hebben de kwaliteit van de financiële bewindvoering hoog in ons vaandel staan. Daarbij gaan de mensen voorop.

Eropaf! beschermingsbewindvoerders zijn uitgesproken maatschappelijk ondernemers.


Elles Visser

Als beschermingsbewindvoerder ondersteun ik mensen om weer meer grip te krijgen op hun financiële situatie. Daarbij zorg ik eerst dat er een stabiele situatie ontstaat. Van daaruit kijken we gezamenlijk welke mogelijkheden iemand heeft om zelf weer meer het stuur in handen te krijgen. Ik richt mij op mensen met schulden. Maar ook op mensen die door een geestelijke of lichamelijke beperking niet goed voor hun financiën zorgen en willen onderzoeken wat ze nog wél zelf kunnen doen.

Elles Visser, 06-83455132   visser.bewind@eropaf.nl  LinkedIn


Erik Wals

De afgelopen 18 jaar heb ik verschillende functies op financieel gebied vervuld. Daarbij is het accent van de commercie verschoven naar maatschappelijke betrokkenheid. Bij Eropaf! Ondersteuning help ik mensen op betrokken, betrouwbare en enthousiaste wijze, waarbij ik aandacht heb voor zowel de zakelijke als de menselijke kant van hun situatie.

Erik Wals, 06-10520426   erik@eropaf.nl   LinkedIn


Erna de Goede

Ik bied beschermingsbewind aan in Utrecht en omgeving. Ik ondersteun u als u bent vastgelopen of als dit dreigt. Ik breng overzicht in uw financiële situatie en help u weer controle over uw financiën te krijgen. Betrouwbaarheid, het opkomen voor uw belangen en aandacht voor uw persoonlijke situatie staan centraal in mijn dienstverlening.

Na mijn eerder afgeronde rechtenstudie heb ik de opleiding voor beschermingsbewindvoerder aan de Hogeschool Utrecht met succes gevolgd. Deze opleidingen samen bieden een gedegen basis voor mijn bewindvoerderschap.

Meer informatie kunt u lezen op: www.eropafondersteuningutrecht.nl

Of kijk op mijn LinkedInpagina.

Erna de Goede, 06-14967035  Mail: Erna@eropaf.nl


Hanna Nuesink

Mijn naam is Hanna Nuesink. Bijna 25 jaar ben ik werkzaam in de gehandicaptenzorg. Op dit moment ben ik nog werkzaam als maatschappelijk werker bij een grote zorginstelling voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/ of meervoudige beperking.

In mijn werk als bewindvoerder kan ik mijn ervaring als maatschappelijk werker goed gebruiken omdat ik niet alleen naar de financiële problemen kijk, maar ook of en wat er nog nodig is aan andere hulpverlening. In de loop der jaren heb ik een goede kennis van de sociale kaart opgebouwd. Daardoor weet ik wie met welke problemen waar terecht kan.

Mijn hart ligt bij mensen die het in onze steeds snellere maatschappij niet of moeizaam kunnen redden.

U bent dan ook van harte welkom!

Hanna Nuesink, 06 15214486 mail: nuesink.bewind@eropaf.nl 


Darifa El Mahdioui

Mijn naam is Darifa El Mahdioui. Voor mij is de functie van bewindvoerder een logische keuze geweest omdat ik vanuit mijn achtergrond als schuldhulpverlener en sociaal raadsvrouw mij altijd al ingezet heb voor een brede doelgroep met problematiek op verschillende leefgebieden.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat u weer regie krijgt in uw leven. Of het nu om schulden gaat of omdat er sprake is van een psychische en lichamelijke beperking, ik kan u goed van dienst zijn. Samen staan wij sterk!

Darifa El Mahdioui, 06 24276329 Mail: mahdioui.bewind@eropaf.nl 


Lisette Smink

Lisette Smink

Na een paar jaar ervaring te hebben opgedaan bij bewindvoerderskantoren, werd ik uitgenodigd om me aan te sluiten bij Stichting Eropaf! Bewindvoering. 

Ik heb ervaren dat een betrokken bewindvoerder van levensbelang is voor cliënten. Voor kwetsbare mensen die geen familie of sociaal netwerk om zich heen hebben, is een bewindvoerder het enige aanspreekpunt. Ieder mens kan in een situatie terecht komen waar je zelf niet meer uitkomt. Om hulp vragen is een van de moeilijkste vragen die er is.

Samen komen we eruit, voor ieder probleem is altijd een oplossing.

Lisette Smink, 06-55388774 mail: smink.bewind@eropaf.nl


Anton Kwakkenbos

Ik ben Anton Kwakkenbos, fijn getrouwd en heb drie kinderen.

Na omzwervingen in de zorg, horeca en als eigen ondernemer ben ik gestart als vrijwilliger van mensen met financiële problemen. Dat ging eigenlijk best goed. Ik ben familiair bewindvoerder geworden van twee kennissen.

Als vrijwilliger werd ik vaak gevraagd of ik geen bewindvoerder wilde worden. Dat heb ik toen gedaan en ben inmiddels “echt” bewindvoerder geworden bij Eropaf Ondersteuning. Deze organisatie staat echt voor haar cliënten, kiest voor het persoonlijk contact en probeert zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij haar cliënten te laten. Dat zijn zaken die mij aanspreken.

Mijn werkgebied is Rotterdam en de Krimpenerwaard. Heeft u een vraag?  Laat het me weten.

Anton Kwakkenbos, 0621845665 mail: anton@eropaf.nl