Budgetbegeleiding met cliënt aan het roer

Eropaf! Ondersteuning biedt een vorm van budgetbegeleiding waarbij cliënten zo veel mogelijk zelf aan het roer blijven. We streven naar financiële zelfredzaamheid van mensen, zo mogelijk met ondersteuning van mensen uit het eigen netwerk of met behulp van vrijwilligers.

Er zijn twee keuzemogelijkheden:

-Financieel Zelfbeheer: zelf je financiën beheren onder begeleiding van een professionele ondersteuner.

-Eropaf! Beschermingsbewind: voor mensen die kampen met financiële problemen en daar zelf niet meer uitkomen. Onze bewindvoerders nemen voor een zo kort mogelijke periode het beheer over uw financiën over. 
Om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind is eerst een uitspraak van de rechter nodig.

Voor beide opties geldt: onze betrokkenheid is zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Verantwoord en duurzaam financieel zelfbeheer is hierbij het doel.

De voordelen van Financieel Zelfbeheer:

  • Door snel te handelen wordt escalatie van problemen voorkomen. Dit kunnen we doordat we enerzijds gebruik maken van de bestaande bankrekeningen van cliënten en anderzijds niet op een uitspraak van een rechter hoeven te wachten. Na overeenstemming met de opdrachtgever en de cliënt, kan doorgaans binnen 24 uur een afspraak worden gepland.
  • De begeleiding is sterk gericht op zelfredzaamheid. Hierdoor is de duur van de begeleiding zo kort als mogelijk, is de kans op herhaling van de problemen kleiner en zijn de kosten minimaal.

Eropaf! Beschermingsbewind: de cliënt krijgt snel weer verantwoordelijkheid 

Onze beschermingsbewindvoerders accepteren iedereen over wie door de rechter beschermingsbewind is uitgesproken, op voorwaarde dat er tussen ondersteuner en ondersteunde een ‘klik’ is.

Wij onderscheiden ons van veel andere bewindvoerders doordat wij de onderbewindgestelden stimuleren om zo snel mogelijk weer zelf de volledige verantwoordelijkheid te nemen.

De voordelen van Eropaf! Beschermingsbewind:

  • Samen met de omgeving

Wij zetten ons actief in mogelijkheid om de sociale omgeving van de onder bewind gestelde te betrekken bij deze periode van financieel herstel.

Eventueel zoeken we voor de ondersteuning samenwerking met vrijwilligers.

  • Zo kort mogelijk

Het beschermingsbewind dient wat ons betreft van zo kort mogelijke duur te zijn: de ondersteunde dient zo snel mogelijk weer ‘back to normal’ te gaan.

Onderbewindgestelden die zo snel mogelijk weer zelf de verantwoordelijkheid willen nemen zijn bij Eropaf! Ondersteuning aan het juiste adres.