Eropaf! schrijft geregeld bijdrages voor vakbladen als Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en Sozio.

Publicaties:

TSV ‘De Zachte Hand in de Bijstand’
Special van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken over de omgang van uitkeringsinstanties met kansarme bijstandsklanten.
Met medewerking van Marc Räkers (Eropaf!) – Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, winter 2017

TSV ‘Dossier Verlossing van Schuld en Boete’
Special over de winst die de aandacht voor de schuldenproblematiek van de afgelopen tijd heeft opgeleverd. 
Mede samengesteld door Marc Räkers (Eropaf!) – Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, najaar 2017

‘Schuldenaar kan eigen regie best aan’
Financieel zelfbeheer is ook voor mensen met schulden het ideaal. Maar hoe begeleid je mensen daar naartoe? Eropaf! deed een proef, en leerde: persoonlijke ondersteuning blijft onontbeerlijk.
Artikel voor de website Socialevraagstukken.nl, door Catelijne Akkermans, 7 september 2017

TSV ‘Dossier Ervaringsdeskundigheid’
Special over ervaringsdeskundigheid binnen de wereld van zorg en welzijn.
Met medewerking en een bijdrage van Marc Räkers (Eropaf!) – Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, zomer 2017

‘Van weten hoe naar anders doen – Als zelfredzaamheid onhaalbaar is’
We weten het inmiddels wel: onze systemen zijn te ingewikkeld en de overheid doet een te groot beroep op de zelfredzaamheid van burgers. Mensen met grote financiële problemen alleen maar terugwerpen op hun eigen kracht is zinloos. Wanneer zetten we deze kennis nu eens om in anders handelen?
Marc Räkers en Catelijne Akkermans – Sozio 3, Juli 2017

‘Onbevangen bevlogen –  Studenten in het wijkteam’
In de meeste wijkteams lopen (hbo-)studenten als stagiair mee met wijkprofessionals. In Leeuwarden maken ze zelfs volwaardig deel uit van enkele wijkteams. Wat kunnen sociaal professionals leren van studenten?
Catelijne Akkermans – Sozio, april 2017

‘Huisuitzettingen: het gevolg van het tekortschieten’ 
Een huisuitzetting verergert de misère voor alle betrokkenen, de woningcorporatie en de gemeente. Maar hoe voorkom je een huisuitzetting?
Catelijne Akkermans en Martin Zuithof – Sozio, december 2016

Magazine ‘Armoede en Schulden Nederland uit’
Dat de ernst en omvang van de armoede- en schuldenproblematiek blijft toenemen is zorgwekkend. Langzaam maar zeker is een beweging ontstaan die het echt anders wil doen. In dit magazine laten we vernieuwende praktijken en ideeën zien en geven daarmee zicht op de concrete beweging die in gang gezet is met de ‘Transformatieagenda armoede en schulden’.
Publicatie ter gelegenheid van het Nationaal Laboratorium Armoede en Schulden Nederland uit! – Een coproductie van Eropaf! en Movisie, oktober 2016.

‘Transformatieagenda Armoede en Schulden’
Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van dit probleem heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Naast het individuele leed kost de huidige aanpak de samenleving veel geld. Heel veel geld.
Een initiatief van Peter van Bergen (Over Rood), Marc Räkers, Catelijne Akkermans en Martin Zuithof (Eropaf!), Juli 2016.

‘Beschermingsbewind Anders’
Het aantal mensen dat onder beschermingsbewindwordt geplaatst, stijgt explosief, en is daarmee een snelgroeiende kostenpost voor gemeenten. Mensen met schulden schieten hier in de regel weinig mee op. Integendeel.
Catelijne Akkermans en Marc Räkers – Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken VOORJAAR 2016, nummer 1

‘Een beetje meer rendementsdenken alstublieft!’
Driekwart jaar geleden verscheen het jaarboek Verlossing van schuld en boete van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en verkenden vierhonderd betrokkenen onorthodoxe manieren van schuldoplossing. Zit daar schot in?
Marc Räkers – Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken ZOMER 2015, nummer 2

‘Sociale teams staan echte vernieuwing in de weg’
Veel gemeenten zijn druk bezig met het opzetten van sociale (wijk)teams. Maar van de verwachte fundamentele vernieuwing van het sociaal domein dreigt niets terecht te komen.
Een opinie-artikel van Marc Räkers in Sozio, april 2014

‘The proof of the pudding is in the eating’ 
Peer-research is in Nederland een betrekkelijk weinig toegepaste
methode. In Utrecht en in Amsterdam vonden twee onderzoeken plaats, respectievelijk met voormalig daklozen en alleenstaande mannen. Welke lessen zijn te trekken uit de resultaten?
Een onderzoek van Eropaf! & Co U.A., door Catelijne Akkermans, februari 2014

 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017