Wij zijn samen Eropaf!

Eropaf! streeft ernaar om innovaties tot stand te brengen op het gebied van het sociaal werk. Met een groep van ervaringswerkers en professionals dragen we bij aan de vernieuwing in het sociale domein.

Gezamenlijk verzorgen we, naast praktisch sociaal werk in de vorm van het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, beschermingsbewindvoering en financieel zelfbeheer, ook onderzoeksprojecten en eigen publicaties. Bovendien ontwikkelen we coachingstrajecten, trainingen, workshops, regionale netwerkbijeenkomsten en grote Nationale Laboratoria, zoals ‘Schuldhulpverlening Anders!’ (2014), ‘Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers’ (2015) en Armoede en Schulden Nederland uit! (2016).

Eropaf! ontstond in 2007 als een kleine slagvaardige organisatie van vrijwilligers. De stichting kwam op haar beurt voort uit De Vliegende Hollander, een onderdeel van HVO-Querido, de Amsterdamse maatschappelijke opvang. De Vliegende Hollander werd opgericht in 1998 om de gaten in de reguliere hulpverlening te dichten. Deze organisatie wist toentertijd een groot deel van de huisuitzettingen in Amsterdam te voorkomen.

Zowel toen als nu was het doel om mensen te ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp om financiële problemen op te lossen en de oorzaken daarvan aan te pakken. Ook de huidige Eropaf!-methode kenmerkt zich door een outreachende, contactmakende en activerende benadering. Eropaf! wil een versnelling tot stand brengen in de kennisuitwisseling tussen diverse partijen die zich inzetten voor innovatie in het sociaal werk en zet zich in voor het outreachend werken en denken.

 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017