Vacatures

 

Administratief medewerker Eropaf!

 

Organisatie en profiel

Eropaf! is een kleine, onafhankelijke stichting die vanzelfsprekendheden in het sociaal domein ter discussie stelt over hoe organisaties en systemen omgaan met mensen in een kwetsbare positie.

Door een organisatiewijziging en de behoefte om Eropaf te professionaliseren zijn we op zoek naar een administratief medewerker die een aantal ondersteunende administratieve en projectmatige taken voor ons verricht.

Werkzaamheden

De werkzaamheden liggen over het algemeen op MBO+ niveau. We verwachten van de medewerker een flexibele houding. De werkzaamheden en het aantal uren kunnen per week verschillen en worden in onderling overleg vastgesteld

Eropaf! heeft een bestuur en een coördinatieteam (dagelijks bestuur) dat bestaat uit drie personen, waarvan een persoon zal optreden als contactpersoon voor de administratief medewerker.

Taken

De globale taken van de administratief medewerker zijn:

• Verrichten van algemene administratieve werkzaamheden zoals het opstellen, uitwerken en afhandelen van schriftelijke en mondelinge communicatie en correspondentie

• Verrichten van bedrijfsadministratieve werkzaamheden zoals archivering, verwerken van kleine mutaties in de boekhouding en formulierenstroom

• Ophalen en scannen van post voor de bewindvoerders Amsterdam

• Ondersteunen van het coördinatieteam

Uren

De uren kunnen per maand verschillen en zijn afhankelijk van de werkzaamheden die zich op dat moment voordoen. Voor alsnog gaan we uit van 4 uur per week.

Aanstelling en begeleiding

De medewerker wordt aangesteld bij de Rue Pare Community, Chris Lebeaustraat 4, te Amsterdam. De coördinator van Ru Pare Community is functioneel leidinggevende. Een van de coördinatoren van Eropaf zorgt voor de begeleiding op de werkplek.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact op met ons via info@eropaf.nl.

 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017