Overzicht activiteiten 2018

Preventie Huisuitzettingen

In 2018 kwamen bij het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen zo’n 10 meldingen van dreigende huisuitzettingen, ongeveer eenzelfde aantal als in 2017.

 

Bijdragen aan / organisatie van bijeenkomsten

7 maart spreker Kick Off bijeenkomst Armoedeplatform Westland

8 april bijeenkomst adviesraden sociaal domein in Maarssen

8 mei 2018 samen met de Kandidatenmarkt symposium georganiseerd in De Buurtzaak

14 mei presenteren bijeenkomst ‘Schulden te lijf’ Hogeschool van Amsterdam

23 juni maken long-read verslag van landelijke dag opleidingen EDASU te Creil

6 juli Presentatie Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen in Amersfoort

Verzorgen verschillende lessen voor minor ‘outreachend werken’ aan de Hogeschool van Amsterdam

 

Publicaties:

Juli: Uitgave Handreiking Voorkomen Huisuizettingen, papieren editie in oplage van 2000 stuks, als PDF gratis beschikbaar.

 

2018 bijdragen aan Sozio:

Nummer 1 Armoedebeleid moet anders. SER en Kinderombudsvrouw trekken aan de bel.

Nummer 2. Aanpak laaggeletterdheid. Gaat het echt gebeuren?

Nummer 3. Vroeg eropaf, dat werkt.  De achter de deur aanpak.

Nummer 4. Participatie door moeilijk lerende mensen. Een weg bezaaid met hobbels.

Nummer 5. Werk en weinig inkomen.

 

Deelname Tijdschrift Sociale Vraagstukken

Medeproduceren en schrijven dossier ‘Adviesraden sociaal domein’

Medeproduceren en schrijven dossier ‘De Creatieve Professional’

 

Zelf zomernummer 2018: https://www.zelfmagazine.nl/artikelen/gemeentelijke-schuldhulpverlening-oplossing-of-probleem/

 

Artikel in Huurpeil najaar 2018, naar aanleiding presentatie op 6 juli, Handreiking.

Zeepkist in Huurpeil najaar 2018, met een pleidooi voor het verbod op huisuitzettingen.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017