Overzicht activiteiten 2017

Preventie huisuitzettingen 

 
In 2017 hebben we vanuit het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen zo’n 10 meldingen van dreigende huisuitzettingen opgepakt. Het aantal meldingen neemt elk jaar af.

 

Bijdragen aan bijeenkomsten

30 januari verzorgen workshop tijdens congres ‘personen met verward gedrag’ voor SBO

25 maart bijdragen aan themalunch ‘Armoede’ wethouder Vliegenthart

11 april bijdrage studiedag Iederin, cliëntenraden (armoede en schulden)

13 april bijdrage bijeenkomst Gemeente Helmond (armoede en schuldenaanpak)

24 mei verzorgen workshop tijdens personeelsdag Juvans te Helvoirt

15 juni presenteren/modereren van een bijeenkomst over de integrale opleiding Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam

6 juli Organiseren, presenteren en uitvoeren landelijke dag opleidingen EDASU te Wijhe

9 september jaarbijeenkomst Eigen Plan, verzorgen twee workshops en inleiding

28/28 september bijdrage over outreachend werken aan bijeenkomst Europees netwerk inzake Employment te Athene (opdrachtgever ESF)

Verzorgen verschillende lessen voor minor ‘outreachend werken’ aan de Hogeschool van Amsterdam

23 november bewindvoerderscongres ABN/Amro, deelname tafelgesprek

 

Training

12 oktober 2017 training ontwikkeld voor ZELF: Maatschappelijke Bewindvoering

 

Onderzoek

Onderzoeken uitgevoerd in opdracht (vanuit Eropaf! & Co U.A.)

Onderzoek voorkomen huisuitzettingen in opdracht van Havensteder, dec 2016 – januari 2018.

Onderzoek ten behoeve jaarverslag, in opdracht van Eigen Plan, zomer 2017

 

Publicaties

Elke editie schreven we een artikel voor Sozio, het vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.  In 2017 waren dat de volgende artikelen:

Nummer 2: Onbevangen Bevlogen. Studenten in het wijkteam.

Nummer 3. Van weten naar anders doen.

Nummer 4: Wonen in Arnhem met een LVB.

Nummer 5. Gewoon geweld.

In ieder nummer van SOZIO staat op pagina drie een Eropaf! Column

‘Schuldenaar kan eigen regie best aan’
Financieel zelfbeheer is ook voor mensen met schulden het ideaal. Maar hoe begeleid je mensen daar naartoe? Eropaf! deed een proef, en leerde: persoonlijke ondersteuning blijft onontbeerlijk. Artikel voor de website Socialevraagstukken.nl, door Catelijne Akkermans, 7 september 2017

 

Deelname Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken:

Medeproduceren en schrijven van verschillende dossiers:

  • Ervaringsdeskundigheid
  • Verlossing van Schuld en Boete
  • De zachte hand in de bijstand

 

Social media

We zijn actief op Twitter (@eropaf en @huisuitzettingen) en beheren verschillende groepen op LinkedIn.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017