Nieuws

Veel belangstelling voor training ‘Maatschappelijk Bewindvoeren’

6 december 2017 – In samenwerking met Stichting Eropaf! heeft bewindvoerdersorganisatie Zelfredsamen de goed bezochte training ‘Maatschappelijk Bewindvoeren’ ontwikkeld. Doel van deze training voor bewindvoerders is de zelfredzaamheid van rechthebbenden concreet in de praktijk te brengen.

Het bewindvoerderschap is een jong vak, dat in haar uitoefening steeds professioneler aan het worden is. Beschermingsbewind bestaat in Nederland sinds 1982. De maatregel is bestemd voor mensen die niet in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen. Ook mensen met problematische schulden kunnen onder bewind gesteld worden. De bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder beschermingsbewind staat.

Maatschappelijke taak

Bedoeling van bewindvoering is om de financiële belangen van de betrokkene te beschermen en misbruik van zijn of haar situatie te voorkomen. De bewindvoerder heeft dus een belangrijke maatschappelijke taak. Het gaat om meer dan het beheren van de financiën van de rechthebbende. Het gaat er ook om de rechthebbende te leren zijn zaken zelf te behartigen. Het is voor een bewindvoerder op zich maar al te gemakkelijk om de administratie even over te nemen en af te handelen. Maar uiteindelijk schiet de rechthebbende daar niets mee op. Zodra de periode van bewindvoering achter de rug is, vervalt hij weer in zijn oude fouten. Bovendien: hoe meer taken de bewindvoerder op zich neemt, hoe groter de kans wordt dat hij fouten maakt of dingen vergeet. Dingen die de bewindvoerder conform de wet- en regelgeving moet uitvoeren.

De recent ontwikkelde training is bedoeld om bewindvoerders bewust te maken van hun maatschappelijke opdracht. Daarbij wordt ingegaan op de context (wettelijk, politiek, maatschappelijk), achterliggende theorie en de concrete toepassing van het vak. Dit laatste gebeurt in rollenspellen met behulp van acteurs, wat de bewindvoerders in staat stelt zich in te leven in de positie van rechthebbende.

Eigenaarschap over problemen

Al met al levert de training een aantal belangrijke tools voor de bewindvoerder om zijn praktijk een maatschappelijke meerwaarde te geven. Om enkele te noemen: het gebruikmaken van het sociale netwerk van de rechthebbende, het stimuleren van de zelfregie en het leveren van maatwerk in de vorm van een persoonlijk plan van aanpak. Dit alles vanuit het streven om mensen op verantwoorde wijze het eigenaarschap over hun problemen terug te geven.

Komend jaar worden in ieder geval nog eens twee trainingen georganiseerd (één in het voorjaar en één in het najaar). Kijk voor meer informatie op de website: http://www.zelfredsamen.nl, of lees het artikel in Zelfmagazine via de website Eropaf.nl: http://eropaf.nl/index.php/maatschappelijk-bewindvoeren/.

Tweede Kamer wil doorpraten over schuldenaanpak kabinet

14 november 2017 – Één op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Daarnaast wordt de groep die risico loopt om in de schulden te belanden ook alsmaar groter. Daarom organiseert de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks een bijeenkomst over schuldenproblematiek. Lees meer.
 

Nieuws over armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Amsterdam

 

Verslag Symposium ‘Sleutels tot financiële (zelf-)redzaamheid’

11 oktober 2017 – Zowel vanuit de praktijk als vanuit onderzoek en wetenschap is er kennis beschikbaar over wat werkt om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

Om hier aandacht aan te besteden organiseerden het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) en De Regenboog Groep/Op Eigen Kracht Training op 11 oktober 2017 het symposium ‘Sleutels tot financiële (zelf)redzaamheid’.

Het symposium bood een podium om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken en sloeg een brug tussen wetenschap en praktijk.

Kijk hier voor het verslag van het symposium.

(Foto’s: Caro Bonink)

 
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017