Meedenkbijeenkomst 29 maart

Eropaf! en het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken organiseren op 29 maart een bijeenkomst waarin we samen met u willen denken over een werkbaar model om huisuitzettingen te voorkomen.

Wat is er aan de hand?

Begin december is de door CDA-kamerlid René Peters ingediende motie over ‘het actieplan naar nul huisuitzettingen wegens schulden’ door de Tweede Kamer aangenomen. 

Er moet nu een praktisch model bedacht worden dat uitvoerbaar en aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen. Voor het uitwerken hiervan vragen we uw medewerking. Het eindproduct van de bijeenkomst zal René Peters als ‘in het veld bedachte suggestie’ meenemen naar Den Haag.

Bent u bij het onderwerp huisuitzettingen wegens schulden betrokken? Wilt u graag meedenken over hoe dat aantal kan worden teruggedrongen naar nul?

Neem dan op 29 maart deel aan de bijeenkomst!

U kunt zich onderaan de pagina aanmelden.

René Peters: ‘Op naar nul uithuiszettingen’

René Peters heeft er bij staatssecretaris Van Ark op aangedrongen dat alle gemeenten sluitende afspraken gaan maken met woningbouwcorporaties.

In zijn motiverend artikel schrijft Peters:

‘Hoe moeilijk kan het zijn? Wie om wat voor reden dan ook zijn huur niet betaalt krijgt direct hulp van de gemeente. En, mochten de problemen niet opgelost kunnen worden, dan wordt een soort ‘laatste kans curatele’ voorgesteld. Dan krijgt iemand in zijn huis begeleiding door de maatschappelijke opvang. En worden de financiën uit handen genomen. Het moet op die manier mogelijk zijn uithuiszettingen te voorkomen. Wie wil dat nu niet?’

Lees het volledige artikel op Socialevraagstukken.nl

Marc Räkers (Eropaf!):
‘Naar nul huisuitzettingen wegens schulden, maar hoe dan?’

Gemeenten en woningcorporaties moeten straks hun best gaan doen om mensen niet meer uit hun huis te zetten bij huurachterstanden. Marc Räkers loopt vooruit op de wetgeving en buigt zich over de vraag hoe dat dan moet. 

Allereerst is het belangrijk dat er goede instrumenten ontwikkeld gaan worden. Zo is er op dit moment al de methode Vroegsignalering schulden dat al in een derde van de gemeenten wordt toegepast. Er gaat dan bij de woningcorporatie een signaal af als iemand de huur niet heeft betaald. Vervolgens gaat er iemand praten met de bewoner om te kijken wat er aan de hand is.

Daarnaast zijn financieel beheer en intensieve woonbegeleiding belangrijke hulpmiddelen om een nalatige huurder in het zadel te houden. 

Lees het volledige artikel op Socialevraagstukken.nl

Het programma van de bijeenkomst:

Ter inleiding en inspiratie zal René Peters zijn motie toelichten. Ook laten we een aantal aanprekende voorbeelden zich presenteren:

•    De gemeente Zeist waar met de woningcorporaties werd afgesproken dat in 2019 geen huisuitzettingen wegens schulden meer voorkomen. Hoe doen ze dat?

•    Woningcorporatie ‘De Gemeenschap’ in Nijmegen zet al bijna drie jaar geen huurders met achterstanden meer uit. Hoe kan dat?

•    Vroegsignalering Schulden (Vroeg Eropaf) is een succesvol model voor het vroegtijdig signaleren van financiële problemen. 1/3 van de Nederlandse gemeenten hanteert  dit model. Hoe werkt effectieve preventie?

•    Federatie Opvang: maatschappelijke opvang op de eigen woning. Hoe werkt dat?

•    Eropaf! doet een voorzet: Stoppen met huisuitzettingen wegens schulden.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (www.socialevraagstukken.nl).

Hoofdredacteur Marcel Ham leidt het gesprek.

 

Aanmelding en locatie:

Datum: vrijdag 29 maart van 10:00 -14:00 uur, inclusief lunch.

Locatie: De Buurtzaak, Chris Lebeaustraat 4 in Amsterdam

Kosten: 49,- euro.

Dit bedrag is nodig om de kosten te dekken. Bent u werkzaam bij een organisatie? Gelieve dan het gevraagde bedrag te betalen. Als u het dubbele betaalt, maakt u het voor anderen mogelijk om deel te nemen voor gereduceerd tarief!
Voor minder draagkrachtigen zijn aangepaste tarieven mogelijk. U kunt dat aangeven op het aanmeldformulier.

Aanmelding kan via onderstaande button. Vermeld in het contactformulier uw naam, organisatie en functie. U ontvangt dan later een betaalverzoek en/of factuur.

Het is ook mogelijk om het bedrag direct te betalen via IDEAL. Gebruik hiervoor de blauwe knop.  

 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017