Training: Maatschappelijk Bewindvoeren

In het decembernummer (2017) van het tijdschrift ZELF, over innovaties in de financiële zorgverlening, is op pagina 25 een reportage te vinden over de exclusieve training die ontwikkeld is door Stichting Eropaf!: “Maatschappelijk Bewindvoeren”. Deze training is bestemd voor bewindvoerders en is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van rechthebbenden. 

ZELF heeft in samenwerking met Stichting Eropaf! een bestendig en geaccrediteerd trainingsproduct ontwikkeld voor maatschappelijke bewindvoerdersorganisaties.

Ook in 2018 zullen in ieder geval twee trainingen georganiseerd worden (één in het voorjaar en één in het najaar).

Lees ZELF Magazine.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017