Gerard van Vliet
lid en vormgever
Als grafisch vormgever opgeleid voor en ervaring met de reclamewereld, maar houdt zich liever bezig met onderwerpen die bijdragen aan een betere samenleving. Veel ervaring met het onderwerp volkshuisvesting voor o.a. de SEV. Zo ook in contact gekomen met de Stichting Eropaf! als opdrachtgever voor bijvoorbeeld het logo en diverse publicaties. Denkt en luistert nu als lid van de coöperatie graag mee en heeft zo nog meer kans om bij te kunnen dragen aan zinvolle projecten. Werkt altijd vanuit de inhoud en communicatiedoelstellingen, klantgericht en flexibel. Bij non-profit of beperkt budget eventueel bespreekbaar tarief. Relevante opdrachtgevers zijn o.a. Platform31 (voorheen SEV), Politiekeurmerk Veilig Wonen, NIZW, diverse woningcorporaties, Landelijk Steunpunt Aandachtswijken (LSA), Canon Sociaal Werk, Hogeschool van Amsterdam en Movisie. Meer informatie en portfolio op www.ge-design.nl.
Gerard van Vliet, 06-54694 204.         LinkedIn    Gé grafische vormgeving
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017