We hebben voor onze werkzaamheden in het veld bewust gekozen voor een coöperatieve bedrijfsvorm. Dat past bij wie we zijn en hoe we willen werken. Eropaf & Co wordt bestuurd door de leden, door ons, door iedereen die voor Eropaf! actief werkt.
Eropaf! & Co is opgericht vanuit de stichting Eropaf! om de vernieuwing in het werkveld te ondersteunen.
Doordat wij vinden dat je alleen in de modder de kennisuitwisseling tussen theorie en praktijk tot stand kan brengen. Simpelweg door samen aan de slag te gaan. Door te experimenteren, te leren en fouten te durven maken en daarover met elkaar van gedachten te wisselen, zodat we stap voor stap vooruitgaan.
Met een diverse groep professionals willen we bijdragen aan de vernieuwing in het sociale domein. Bij Eropaf! en Co zijn daarom niet alleen uitvoerend sociaal werkers en ondersteuners betrokken, maar ook onderzoekers, docenten en trainers, vormgevers, journalisten en filmmakers.
Onze coöperatie is een onderneming die wordt bestuurd door de leden. Zij zijn eigenaar en bepalen de uitvoering op basis van ons Eropaf!-gedachtegoed. Zoals sterke netwerken bouwen, toewerken naar zelfbeheer en outreachend werken als professionals. Deze manier van sociaal ondernemerschap past uitstekend bij onze idealistische doelen en maatschappelijke betrokkenheid. Samen brengen we interdisciplinaire projecten tot stand (zie bijvoorbeeld).
Nieuwe initiatieven

Naast Eropaf! en Co zijn vanuit de stichting Eropaf! de afgelopen jaren ook opgericht: COEVA (2016), Eropaf! Ondersteuning (2015) en het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen (2009)

Meer weten?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Catelijne Akkermans (06-14656797) of Marc Räkers (06-14267795). Of maak gebruik van het contactformulier. We maken graag een afspraak.
Stichting Eropaf!
De Buurtzaak – Ru Paré Community,
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017