David de Vriend
Lid, trainer, coach, consultant


David de Vriend ondersteunt individuen en organisaties bij het verder versterken van de samenwerking en communicatie op het werk en bij veranderingen in organisaties. Hij kan daarbij bogen op vele jaren ervaring als trainer, coach en consultant in de profit en non profit sector, in binnen- en buitenland. Na zijn opleiding Maatschappelijk Werk aan de Sociale Academie in Den Bosch verliet hij de sector om daar na vele jaren weer mee in aanraking te komen via de stichting Eropaf! David wil graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van organisaties in de sector. Hij is concreet inzetbaar voor:

  • Trainingen gericht op het versterken van vaardigheden als: communiceren, coachend leidinggeven, het effectief voeren van gesprekken.
  • Trainingen gericht op het verder ontwikkelen van vaardigheden voor het voeren van hulpverleningsgesprekken geïnspireerd op de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl.
  • Het begeleiden van personen bij een individueel leertraject waar allerlei thema’s aan de orde kunnen komen die te maken hebben met samenwerken en leidinggeven.
  • Het versterken van onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld bij sociale wijkteams die outreachend willen werken.
David de Vriend – 06-24112473      www.daviddevriend.nl
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017