Catelijne Akkermans
Voorzitter Eropaf! & Co, onderzoeker en publicist

Ik ben socioloog, zelfstandig sociaal-wetenschappelijk onderzoeker, en lid/medebestuurder van de coöperatie Eropaf & Co. Ik verricht en begeleid vooral onderzoek op het terrein van maatschappelijke opvang/maatschappelijke zorg, openbare (geestelijke) gezondheidszorg/WMO. Ik publiceerde onder andere over zingeving, dak- en thuislozen, huisuitzettingen van gezinnen, schuldhulpverlening en inzet ervaringsdeskundigen bij hersteltrajecten. Onderzoeken waar ik vanuit de coöperatie aan (mee-)werkte: nachtopvang in zelfbeheer (Kwintes/Almere) en een evaluatie van een panelonderzoek met inzet van ervaringsdeskundigen (Gemeente Utrecht). Samen met Marc Räkers, Max Huber en Fleur Boesveldt schreef ik de ‘Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen’. Ik vind het leuk om ingewikkelde zaken helder en inzichtelijk te maken en hecht veel belang aan kennisvalorisatie – het van waarde maken van wetenschappelijke kennis voor de praktijk.

 Catelijne Akkermans, 06-14656797               LinkedIn      Bureau Akkermans 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017