Onoplosbare Schuldsituaties

In het rapport ‘Onoplosbare Schuldsituaties’ is uitgewerkt wat de belangrijkste redenen zijn waardoor problematische schulden bij mensen die om schuldhulpverlening vragen toch blijven bestaan.

Ook is uitgewerkt wat de kenmerken zijn van deze groep en welk perspectief schuldhulpverleners voor hen zien.

De conclusie luidt dat er allerlei juridische redenen zijn waardoor schulden vooralsnog onoplosbaar zijn. Een nog af te wikkelen scheiding, een betwiste vordering of onvoldoende inkomen leiden er toe dat schuldhulpverleners vooralsnog geen schuldregeling kunnen treffen.

Voor schuldenaren zijn dit moeilijke situaties. Met hoge verwachtingen nemen ze de stap om hulp te vragen. Als dan blijkt dat de schulden vooralsnog blijven bestaan, is de teleurstelling groot. Deurwaarders blijven komen en de stress blijft voortbestaan.

Tegelijkertijd laat dit rapport ook zien dat gedrag eveneens een belangrijke oorzaak is van onoplosbare schulden. Gevoelens van slachtofferschap, afspraken niet nakomen of onvoldoende bereidheid om concessies te doen zijn ook veel voorkomende verklaringen voor de onoplosbaarheid van een schuldsituatie.

De resultaten van deze studie van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK, indiceren dat het van groot belang is dat problematische schuldsituaties opgelost worden.

De verzamelde informatie brengt een scala aan bereidwillige schuldhulpverleners in beeld met beperkte mogelijkheden en schuldenaren in een kwetsbare positie die vol goede moed beginnen aan een opgave die (te) vaak meer van ze vraagt dan ze aankunnen.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017