Quickscan versterken preventie huisuitzettingen

Huisuitzettingen hebben voor de directe betrokkenen ingrijpende gevolgen. Behalve de sociaal-maatschappelijke schade, zijn huisuitzettingen ook kostbaar. De gemiddelde kosten van een huisuitzetting bedragen tussen de € 5.000,- en € 10.000,-. De huurder dient deze kosten te betalen, maar kan dit vaak niet, waardoor de verhuurder met de kosten blijft zitten.

Wanneer personen na een uitzetting nergens terecht kunnen en gebruik maken van de Maatschappelijke Opvang (MO), stijgen ook de gemeenschappelijke lasten. Daarnaast verkleint een verblijf in de MO de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie.

Het zoveel mogelijk voorkomen van huisuitzettingen is dan ook van belang om dak- en thuisloosheid en andere maatschappelijke problematiek tegen te gaan.

Op lokaal niveau zijn er verschillende initiatieven ter preventie van huisuitzettingen. Desondanks rapporteren organisaties als Federatie Opvang en het Trimbos Instituut dat er de afgelopen jaren een stijging heeft plaatsgevonden van het aantal huisuitzettingen en aanmeldingen bij de MO.

Deze quickscan beoogt in drie steden te achterhalen of er zich de afgelopen jaren wijzigingen hebben voorgedaan in het aantal huisuitzettingen en gezinnen in de MO.

Daarnaast wordt door middel van gesprekken met de organisaties betrokken bij de preventie van huisuitzettingen nagegaan hoe de huidige preventie verbeterd kan worden.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017