Het Voorkomen van Schulden – Over het Inzetten van Schuldpreventie-instrumenten in de ‘Dynamische’ Wereld van de Schuldhulp.

Dit onderzoek geeft inzicht in de wettelijke kaders die van kracht zijn bij het vormgeven van schuldpreventie en geeft een overzicht van de belangrijkste reeds ontwikkelde schuldpreventie-instrumenten.

De centrale onderzoeksvraag om dit doel te bereiken luidt: ’Wat zijn de mogelijkheden ter invulling van een preventiebeleid bij Achtkarspelen binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders?’

De gemeente Achtkarspelen gaat per 1 januari 2015 werken met sociale gebiedsteams. Bij het gebiedsteam komen de interventies ‘achter de voordeur’ en ‘eropaf’ centraal te staan. Het is de bedoeling dat de sociaal werkers proactief signalen van de burgers oppakken. De informele signalen van de huisarts, wijkverpleegkundige, woningcorporatie, scholen, vrijwilligersorganisaties kunnen door de sociale werkers worden opgepakt.

De aanbevelingen in dit onderzoek hebben met name betrekking op het verder doorontwikkelen van schuldpreventie-instrumenten binnen de sociale gebiedsteams. 

Een onderzoek van Rudmer Herder, Hanzehogeschool Groningen,  in opdracht van de gemeente Achtkarspelen.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017