Huisuitzettingen voorkomen: ‘Met ons valt altijd te praten’

Door de economische crisis stijgt het aantal huisuitzettingen, ondanks dat corporaties er alles aan doen om ontruimingen te voorkomen. Een onderzoeker en drie corporaties die tegen de trend in stabilisatie of afname in ontruimingen zagen, vertellen wat werkt. De rode draad: persoonlijk contact.

Aedes heeft een klankbordgroep over het voorkomen van huisuitzettingen. De leden blijven op de hoogte van bijeenkomsten en publicaties en leveren input en signalen voor de belangenbehartiging door Aedes. Daarnaast verkent Aedes de mogelijkheden om met andere partijen een onderzoek te financieren naar de effectiviteit van interventies. 

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017