Gevangen in schuld – Over de Uitzichtloze Schuldsituaties van
Cliënten van de Verslavingsreclassering

Gevangen in Schuld laat de omvang van de schuldenproblemen van reclasseringscliënten zien. De helft van hen kampt met een gemiddelde schuld van 23.000 euro. Een bedrag dat, met een inkomen dat veelal rond het bijstandsniveau zit, onmogelijk is terug te betalen.

Dit zorgt voor grote problemen bij de re-integratie en resocialisatie. Een veelheid aan schuldeisers, dreiging van gijzelingen en het ontbreken van een beslagvrije voet hebben een directe invloed op het recidiverisico.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017