Eindrapport Onderzoekspracticum: De Taken van een Bewindvoerder

In de nieuwe wetgeving voor het beschermingsbewind zijn onder meer kwaliteitseisen opgenomen.

Om beschermingsbewind effectiever te laten verlopen, zijn de gronden hiervoor uitgebreid met verkwisting en problematische schulden.

Bovendien is gekozen voor het instellen van een openbaar register om na te kunnen gaan of iemand onder beschermingsbewind staat. Ook wordt iemand, die onder beschermingsbewind staat, beter beschermd tegen het eventueel oplopen van zijn schuld.

Door de wetswijziging zijn nu alle handelingen mogelijk die bijdragen aan een goed bewind.

De centrale vraag van het rapport is daarom: “Wat is de politieke gedachte achter de op 1 januari 2014 in werking getreden Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap, wat zijn in die wetswijziging de nieuwe eisen voor en taken van bewindvoerders met betrekking tot beschermingsbewind en hoe gaan de bewindvoerders hier in de praktijk mee om?”

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017