Sociale teams staan echte vernieuwing in de weg – Opinie Marc Räkers

Veel gemeenten zijn druk bezig met het opzetten van sociale (wijk)teams. Deze teams moeten ‘generalistisch’ werken en dicht bij ‘de burgers’ staan, zo is het idee.

De funda­mentele weeffout is echter dat deze teams vrijwel overal bestaan uit willekeurig bij elkaar geraapte specialisten van gespecialiseerde organisaties. Zo komt van fundamentele vernieuwing van het sociaal domein niets terecht.

Een opinie-artikel van Marc Räkers in Sozio, april 2014

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017