Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen Editie 2018

Published / by Catelijne

         Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen Editie 2018 Download hem hier: de nieuwe Eropaf Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen Editie 2018.   ‘Als iemand verzuipt, dan trek je hem uit de sloot’ Verslag van de boekpresentatie van de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. Is het mogelijk om een landelijk verbod op huisuitzettingen in te voeren? Daarover discussieerde de zaal met belangstellenden die […]

Naar nul huisuitzettingen

Published / by Catelijne

         Verslag van de Meedenkbijeenkomst ‘Naar Nul huisuitzettingen’ op 29 maart https://www.youtube.com/watch?v=zAxzv0JvbMg&feature=youtu.be Aanleiding voor deze bijeenkomst was de op 4 december vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA-kamerlid René Peters (zie hier) om huisuitzettingen wegens schulden tegen te gaan. Het is nu aan de regering om een ‘interdepartementaal’ plan te maken dat […]

Beleidsplan Eropaf!

Published / by Catelijne

         Beleidsplan Stichting Eropaf!2018 – 2022 Missie Eropaf! stelt als onafhankelijke organisatie in het sociaal werk vanzelfsprekendheden ter discussie over hoe organisaties en systemen met mensen omgaan, vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en aangesproken moet worden op wat hij/zij kan. Eropaf! is een ideeënfabriek, die levendige discussies over het sociaal werk in gang zet, die […]

Huur ons in!

Published / by manos

         Huur Eropaf! in!Bij Eropaf! zijn professionals vanuit diverse disciplines aangesloten die gezamenlijk veelzijdige producties verzorgen: publicaties, journalistieke projecten, videoproducties, onderzoek, evenementen, organisatie en advies, uitvoerend sociaal werk.Integrale productiesVan oudsher wil Eropaf! door kennisuitwisseling bijdragen aan verbetering van het sociaal domein. We willen dat doen vanuit een coöperatieve filosofie, in eigen huis als samenwerkende professionals, […]

Tiva Pam

Published / by manos

         Tiva Pam Lid, filmmaakster en fotografe Tot nu toe heb ik in samenwerking met Eropaf! foto’s verzorgd voor het boek ‘Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen’ en heb ik samen met Hugo Meijer beeldverslagen van de Nationale Laboratoria gemaakt. Verder bestaat mijn werk uit het maken van korte 2D animaties en grafische ontwerpen. Door mijn filmopleiding op […]

Catelijne Akkermans

Published / by manos

         Catelijne AkkermansOnderzoeker en publicist Ik ben socioloog en zelfstandig sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Ik verricht en begeleid vooral onderzoek op het terrein van maatschappelijke opvang/maatschappelijke zorg, openbare (geestelijke) gezondheidszorg/WMO. Ik publiceerde onder andere over zingeving, dak- en thuislozen, huisuitzettingen van gezinnen, schuldhulpverlening en inzet ervaringsdeskundigen bij hersteltrajecten.  Samen met Marc Räkers, Max Huber en Fleur Boesveldt schreef […]

De eindjes aan elkaar knopen

Published / by manos / Leave a Comment

         De eindjes aan elkaar knopen In een jaar tijd is de handreiking ‘De eindjes aan elkaar knopen’ een standaardwerk geworden in de dagelijkse ondersteuning van wijkteamprofessionals, vrijwilligers en anderen die mensen met schulden ondersteunen. Sinds de lancering van de eerste uitgave is de behoefte aan praktische kennis en inzichten in het complexe systeem rond […]