Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen Editie 2018

In 2013 publiceerde Eropaf! de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. Dit boekje is inmiddels uitverkocht en er is sindsdien veel gebeurd. Het werd tijd voor een herziene editie, waarin we de ontwikkelingen, recente kennis en inzichten en vernieuwende praktijken anno 2018 belichten. In deze editie van de Handreiking besteden we, in samenwerking met het fonds Kinderhulp, extra […]

Lees verder


Wij zijn beschikbaar

Bij Eropaf! zijn professionals vanuit diverse disciplines aangesloten die gezamenlijk veelzijdige producties verzorgen: publicaties, journalistieke projecten, videoproducties, onderzoek, evenementen, organisatie en advies, uitvoerend sociaal werk. Integrale producties Van oudsher wil Eropaf! door kennisuitwisseling bijdragen aan verbetering van het sociaal domein. We doen dat op terreinen als armoedebestrijding, schuldhulpverlening, het voorkomen van huisuitzettingen, sociaal werk, sociale […]

Lees verder


Wij zijn Eropaf!

Eropaf! streeft ernaar om innovaties tot stand te brengen op het gebied van het sociaal werk. Met een groep van ervaringswerkers en professionals dragen we bij aan de vernieuwing in het sociale domein. Gezamenlijk verzorgen we, naast praktisch sociaal werk in de vorm van het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, beschermingsbewindvoering en financieel zelfbeheer, ook onderzoeksprojecten en […]

Lees verder


Wij zijn Eropaf!

Eropaf! streeft ernaar om innovaties tot stand te brengen op het gebied van het sociaal werk. Met een groep van ervaringswerkers en professionals dragen we bij aan de vernieuwing in het sociale domein. Gezamenlijk verzorgen we, naast praktisch sociaal werk in de vorm van het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, beschermingsbewindvoering en financieel zelfbeheer, ook onderzoeksprojecten en […]

Lees verder


Huur Eropaf! in!

Bij Eropaf! zijn professionals vanuit diverse disciplines aangesloten die gezamenlijk veelzijdige producties verzorgen: publicaties, journalistieke projecten, videoproducties, onderzoek, evenementen, organisatie en advies, uitvoerend sociaal werk. Integrale producties Van oudsher wil Eropaf! door kennisuitwisseling bijdragen aan verbetering van het sociaal domein. We doen dat op terreinen als armoedebestrijding, schuldhulpverlening, het voorkomen van huisuitzettingen, sociaal werk, sociale […]

Lees verder


Beleidsplan Stichting Eropaf! 2018 – 2022

Missie Eropaf! stelt als onafhankelijke organisatie in het sociaal werk vanzelfsprekendheden ter discussie over hoe organisaties en systemen met mensen omgaan, vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en aangesproken moet worden op wat hij/zij kan. Eropaf! is een ideeënfabriek, die levendige discussies over het sociaal werk in gang zet, die mensen die het anders willen doen […]

Lees verder


Verslag van de Meedenkbijeenkomst ‘Naar Nul huisuitzettingen’ op 29 maart

Aanleiding voor deze bijeenkomst was de op 4 december vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie van CDA-kamerlid René Peters (zie hier) om huisuitzettingen wegens schulden tegen te gaan. Het is nu aan de regering om een ‘interdepartementaal’ plan te maken dat leidt tot nul huisuitzettingen wegens schulden. Een voorzet voor dit plan werd al eerder […]

Lees verder