Vacature medewerker administratie en documentafhandeling
We zijn op zoek naar iemand die zich wil inzetten voor de administraties van de Stichting Eropaf! Eropaf! Ondersteuning en Eropaf! & Co.

Het werk betreft:

 • administratieve ondersteuning,
 • facturering,
 • postafhandeling, 
 • handeling van de documentenstroom voor Eropaf! Ondersteuning.

Wat bieden we?

 • een bevredigende klus, met waarbij jouw inspanningen ertoe doen
 • veel ruimte voor eigen initiatief
 • coaching on the job
 • flexibele tijdsbesteding (in overleg, zo'n vier uur per week, bij voorkeur op maandag)
 • een vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie?

Voor vragen over de vacature kunt u zich wenden tot Catelijne Akkermans, catelijne@eropafenco.nl, tel. 06 14656797.

Vacature medewerker Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen

Het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen is een initiatief van Stichting Eropaf!, voortkomend uit onze overtuiging dat huisuitzettingen te alle tijden moeten worden voorkomen. Mensen melden zich bij ons per mail en we nemen vervolgens telefonisch contact met hen op. We nemen het niet over, maar ondersteunen de betrokkenen in het vinden van een oplossing.

We willen met het Meldpunt:

 • Huisuitzettingen voorkomen door ondersteuning te bieden bij situaties van dreigende huisuitzettingen, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten op lokale ondersteuning (we willen fungeren als breekijzer).
 • De kwaliteit van werken verhogen door uitwisseling van kennis en ervaring met alle betrokkenen, professionals en burgers (we adviseren).
 • Het stimuleren van outreachend werken in de sociale sector door een netwerk te vormen van professionals en betrokken partijen (we werken vanuit passie).
 • Een bron van informatie bieden voor iedereen. Hier verzamelen wij alle informatie en kennis over het voorkomen van huisuitzettingen (we fungeren hierbij als kenniscentrum).


Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar iemand die zich samen met ons met name op het eerste punt gaat richten en meldingen op zich wil nemen. We zoeken een creatieve vasthouder en doorzetter. Juist omdat we een onafhankelijke organisatie zijn, kunnen we over de schotten en samenwerkingsafspraken, protocollen en specialisaties van bestaande partijen heenkijken en tot onconventionele oplossingen komen. We kunnen publieke en politieke aandacht zoeken voor een casus. We doen van alles om huisuitzetting te voorkomen, gestoeld op de overtuiging dat een gedwongen uitzetting voor niemand iets oplost.

Wat bieden we?

 • een bevredigende klus, met waarbij jouw inspanningen ertoe doen
 • veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief
 • coaching on the job
 • flexibele tijdsbesteding (in overleg, tussen 2 en 12 uur per week)
 • een vrijwilligersvergoeding  (en het is mogelijk om je eigen baan te creëren als je, succesvol fondsen kunt werven, van waaruit we ook jouw inspanningen kunnen belonen.)

Meer informatie?

Voor vragen over de vacature kunt u zich wenden tot Catelijne Akkermans, catelijne@eropafenco.nl, tel. 06 14656797.

Wie zijn we?

Het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen is een onderdeel van de stichting Eropaf! Eropaf! stelt vanzelfsprekendheden ter discussie van hoe systemen en organisaties met mensen omgaan, vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en mee kan doen. Eropaf! ontstond in 2007 als een kleine slagvaardige organisatie van vrijwilligers, voortgekomen uit De Vliegende Hollander, een onderdeel van HvO Querido dat vanaf 1998 een groot deel van de huisuitzettingen in Amsterdam wist te voorkomen. Bij het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen bieden medewerkers ondersteuning bij het voorkomen van huisuitzettingen wegens schulden. Daarbij maken ze contact met woningcorporaties, verhuurders, hulpverleners en overheden om huisuitzettingen te voorkomen. Naast het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen maken ook de coöperatie Eropaf! en Co (www.eropafenco.nl) en Eropaf Ondersteuning (www.eropafondersteuning.nl) deel uit van de Eropaf-organisatie.

Trekkers (m/v) gezocht!
Wij zoeken trekkers die de Stichting Eropaf! nog beter op de kaart kunnen zetten! We zoeken iemand die onze ‘tak’ Financieel Zelfbeheer en Beschermingsbewind verder kan ontwikkelen en we hebben plek voor een enthousiaste trekker/organisator die ‘Eropaf-breed’ de hand uit de mouwen wil steken. Een combinatie van deze functies is bespreekbaar.
 
Profiel Eropaf!
De stichting Eropaf! stelt als onafhankelijke organisatie in het sociaal werk vanzelfsprekendheden van hoe organisaties en systemen met mensen omgaan ter discussie, vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en aangesproken moet worden op wat hij/zij kan.  Eropaf! is sterk als het gaat om visieontwikkeling. We zijn idealistisch en gedreven om een echte verandering te bewerkstelligen als het gaat om mensen met financiële problemen.Minder sterk zijn we in neerzetten van een stevige organisatiestructuur en een product zodanig in de markt zetten dat we ook een financieel gezond bedrijf neerzetten. Winstmaximalisatie is daarbij niet ons streven. Maar wel willen we voldoende financiële middelen hebben om onze onafhankelijkheid te kunnen garanderen.  Hier kunnen we heel goed wat helpende handen gebruiken!
Voor beide functies geldt …
 
Je voelt aangesproken door de visie van Eropaf!
We zoeken iemand die om kan gaan met een enthousiaste en redelijk anarchistische club mensen. Je kunt structuur bieden, zonder rigide te zijn.
Je bent in staat je eigen werk te creëren en ook je eigen inkomen. We hebben op dit moment geen geld om je te betalen. Wel is het mogelijk dat je fondsen kunt werven waaruit ook jouw inspanningen bekostigd kunnen worden. Stichting Eropaf! heeft diverse contacten met fondsen die ons goed gezind zijn.
Je hebt een ondernemersmentaliteit. Je ziet kansen en mogelijkheden. Idealisme en gezond financieel inzicht weet je goed te combineren. Je weet van aanpakken en bent in staat daadwerkelijk een resultaat neer te zetten.
Vacature: Trekker Eropaf! Ondersteuning
Het onderdeel Eropaf! Ondersteuning biedt cliënten op twee verschillende manieren ondersteuning bij het (weer) maximaal grip krijgen op de eigen financiën. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van digitale instrumenten. Onze ‘light’ variant is Eropaf! Financieel Zelfbeheer, de meer zware variant is Eropaf! Beschermingsbewind. Wij streven ernaar onze cliënten zo veel mogelijk zelf aan het roer te laten of zo snel mogelijk weer aan het roer te krijgen. Wij gaan niet voor langdurige klantcontacten, onze betrokkenheid is zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig is. Verantwoord en duurzaam financieel zelfbeheer is ons doel. Eropaf! werkt momenteel met 2 zelfstandige bewindvoerders en 1 ondersteuner Financieel Zelfbeheer. We streven er naar een breed netwerk van bewindvoerders en Ondersteuners te hebben over het hele land, die werken volgens de visie van Eropaf!
Wie wij zoeken als trekker
 

Wij zoeken iemand die zich aangesproken voelt door onze visie  en die ervaring heeft met het ontwikkelen van een nieuwe organisatie.

Tot jouw takenpakket behoort:
•    Het maken van business plan om het onderdeel Ondersteuning op de kaart te zetten.
•    Inzichtelijk maken van te maken keuzes en de consequenties daarvan. Sturing geven aan de discussies en het proces.
•    Daadwerkelijk uitvoeren van het plan en alles wat daarbij nodig is.

Meer informatie over de rol van trekker?
 
Neem contact op met Elles Visser, één van de bewindvoerders van Eropaf!
Tel: 06 – 83 4551 32
Email: elles@eropaf-ondersteuning.nl
Vacature: Trekker/organisator Eropaf-breed!
De werkzaamheden van Stichting Eropaf! en de daaraan verbonden coöperatie Eropaf! & Co en Stichting Eropaf! Ondersteuning zijn de laatste jaren enorm gegroeid. We hebben een goed lopend Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen, organiseren congressen en bijeenkomsten en geven trainingen, lezingen en workshops.  We bemoeien ons voortdurend en op verschillende manieren met ontwikkelingen in het sociale domein. Visie en ideeën genoeg, maar we kunnen wel wat hulp gebruiken bij het neerzetten van een stevige organisatie. Dus zijn we op zoek naar een trekker die Eropaf! stevig op de kaart weet te zetten.
Wie wij zoeken?
 
Een trekker die een businessplan kan helpen maken om Eropaf! en de coöperatie Eropaf! & Co nog beter op de kaart te zetten. Iemand die meebouwt aan de organisatie en meedenkt over de bedrijfsvoering. Iemand die nieuwe projecten mee opzet en financiering zoekt. Iemand die de visie en ideeën samen met de andere Eropaf'ers weet te vertalen in spannende projecten en bijeenkomsten over het sociaal werk.  Een van de concrete werkzaamheden is het organiseren van bijeenkomsten en congressen. Als de congressen goed georganiseerd zijn, creëer je daarmee je eigen inkomsten.
Tot jouw takenpakket horen:
 
-    Businessplannen maken die Eropaf! en Eropaf! & Co nog beter op de kaart zetten.
-    Congressen en bijeenkomsten mee organiseren.
-    Het generen van publiciteit en het onderhouden relaties.
Functie-eisen trekker/organisator
 

Neem contact op met Marc Räkers
Tel: 06 - 14 26 77 95
Email: info@eropaf.nl

Geïnteresseerden die belangstelling hebben beide functies in combinatie te vervullen, nodigen we van harte uit om te reageren.

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017