Eropaf! wil een versnelling van de kennisuitwisseling tussen theorie en praktijk tot stand brengen. Met een diverse groep van ervaringswerkers en professionals dragen we bij aan de vernieuwing in het sociale domein.
Bij Eropaf! zijn daarom niet alleen uitvoerend sociaal werkers en ondersteuners betrokken, maar ook onderzoekers, docenten en trainers, vormgevers, journalisten en filmmakers. Samen verzorgen we naast sociaal werk, ook onderzoeksprojecten, publicaties en videoproducties. Bovendien ontwikkelen we kleinschalige trainingen en workshops, regionale netwerkbijeenkomsten tot en met grote Nationale Laboratoria als 'Schuldhulpverlening Anders!' (2014), 'Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers' (2015) en Armoede en Schulden Nederland uit! (2016).
De voorgeschiedenis: De Vliegende Hollander (1998)
Eropaf! ontstond in 2007 als een kleine slagvaardige organisatie van vrijwilligers. De stichting op haar beurt kwam voort uit De Vliegende Hollander, een onderdeel van HVO-Querido, de Amsterdamse maatschappelijke opvang, die vanaf 1998 een groot deel van de huisuitzettingen in Amsterdam wist te voorkomen. De Vliegende Hollander werd opgericht om de gaten in de reguliere hulpverlening te dichten.
Doel was om mensen te ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp om financiële problemen op te lossen en de oorzaken daarvan aan te pakken. Ook de Eropaf!-methode kenmerkt zich door een outreachende, contactmakende en activerende benadering. Eropaf! wil een versnelling tot brengen in de kennisuitwisseling tussen diverse partijen die zich inzetten voor innovatie in het sociaal werk en in het bijzonder het outreachend werken en denken.
Lees meer over de voorgeschiedenis van Eropaf! en De Vliegende Hollander in het: Canon voor Sociaal Werk
Voorkomen Huisuitzettingen (2009)
Binnen de stichting Eropaf! kreeg de Vliegende Hollander een concreet vervolg in het landelijk meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen. Bij dit meldpunt bieden medewerkers ondersteuning bij het voorkomen van huisuitzettingen wegens schulden. Daarbij maken ze contact met woningcorporaties, verhuurders, hulpverleners en overheden om huisuitzettingen te voorkomen.
Zie voor meer informatie bij www.huisuitzetting.info en de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen.
Eropaf! Ondersteuning (2015)
De stichting Eropaf! heeft in 2015 ook de stichting Eropaf! Ondersteuning opgericht, een platform dat ondersteuning biedt om financiële problemen vroegtijdig weer op orde te krijgen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale instrumenten, als een online kasboek en online begeleiding. Eropaf! Ondersteuning biedt daarnaast ook beschermingsbewind vanuit de Eropaf!-gedachte: zoveel mogelijk de regie bij de cliënt en een zo kort mogelijk beschermingsbewind.
Zie voor meer informatie de website Eropaf Ondersteuning (zie www.eropafondersteuning.nl).
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017