Michiel Lochtenberg
lid en sociaal werker-docent

Michiel Lochtenberg heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het ondersteunen van zelfbeheer in de maatschappelijke opvang. De afgelopen vijf jaar heeft hij gewerkt bij en onderzoek gedaan naar Je Eigen Stek in Amsterdam. Samen met collega zelfbeheervoorzieningen zet hij het Landelijk Platform Zelfbeheer op. Sinds 2014 is hij ook docent bij de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Naast het geven van les draagt hij bij aan het promoten en ontwikkelen van mensenrechteneducatie in het curriculum. Als vrijwilliger draagt hij een steentje bij aan het vakblad Sozio voor sociale professionals en aan Council of International Fellowship, een internationaal uitwisselingsprogramma voor sociale professionals.

Michiel Lochtenberg, 06-21156733.               LinkedIn   
Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017