Charlotte Kemmeren
Lid en onderzoeker-docent
Charlotte Kemmeren is in 2012 afgestudeerd als sociaal geograaf met een onderzoek naar sociale netwerken en sociaal kapitaal van Turkse vrouwen in een buurt in Amsterdam. Daarbij kwam ze in aanraking met integraal wijkgericht sociaal werk. Inmiddels doet ze onderzoek op het gebied van multidisciplinair, integraal, wijkgericht en outreachend werk. Daarnaast richt ze zich op trainingen voor professionals in het sociaal domein, met als doel kennis en inzichten uit de praktijk terug te brengen in de praktijk. Het nut van het onderzoek voor degenen op wie het onderzoek gericht is is voor haar van groot belang. Haar achtergrond in antropologie en stadsgeografie maken dat ze zowel in het onderzoek als in trainingen op zoek gaat naar verhalen die de kracht van sociale professionals benadrukken en versterken.

 Charlotte Kemmeren, 06-21156112.               LinkedIn  

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017