Toename betalingsproblemen

De jarenlange trend van oplopende betalingsproblemen zet door. Uit de nieuwste BKR Kredietbarometer blijkt dat er vorig jaar 31.195 consumenten zijn bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal hebben nu bijna 771.000 consumenten financiele problemen. Het probleem van betalingsachterstanden is echter veel omvangrijker dan de BKR-cijfers aangeven. Lees meer

Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Uit de Monitor Betalingsachterstanden blijkt dat circa 1/3 van alle huishoudens in Nederland een vorm van een betalingsachterstand heeft. Dit zijn 2,3 miljoen huishoudens.

Uit de Monitor blijkt een toename van alle typen achterstallige rekeningen, zoals terugbetalingen aan de Belastingdienst, ziektekostenverzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties. Schulden kosten de samenleving jaarlijks € 11 miljard. En dat komt neer op een schuldenpost van € 1.453 voor ieder huishouden, elk jaar opnieuw. De niet -krediet schulden zijn veel omvangrijker dan de kredietschulden.

Gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties kunnen op basis van signalen deze huishoudens in de ‘gevarenzone’ actief benaderen. Zo kan de gemeente in een vroeg stadium ondersteuning bieden bij het aanpakken van de financiële problemen. Soms kan de gemeente een huishouden alleen al helpen door te wijzen op toeslagen en voorzieningen waar zij wettelijk recht op hebben. Ook kan de gemeente bijvoorbeeld wijzen op de budgettools die het Nibud ter beschikking stelt”. De ervaring vanuit de pilots moet gaat leiden tot een Landelijk Systeem van Vroegsignalering voor gemeenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *